Krótsze studia w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie wyższego wyksztalcenia w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach w trybie standardowym, realizowanych w  niezindywidualizowanym trybie.