Aktualności

Interdyscyplinarne Warsztaty Naukowe GEOP 2018 w Muzeum POLIN

Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach trzeciej edycji programu warsztatów naukowych GEOP, odbywających się w Muzeum POLIN i związanych tematycznie z historią i kulturą Żydów polskich, w tym uwzględniających nowe perspektywy na zagadnienia dziedzictwa i pamięci kulturowej oraz muzealnictwa. GEOP zapewnia finansowanie pokrywające połowę kosztów warsztatów w tym zakwaterowanie i wyżywnienie. Organizatorzy zapewniają także wsparcie przed i w trakcie imprezy.

Więcej informacji >>

 

Ruszył nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego 2017

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego po raz kolejny ogłasza konkurs na udział w GEORGETOWN LEADERSHIP SEMINAR organizowany przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Uniwersytetu Georgetown, w którym uczył prof. Jan Karski. Jest to tygodniowe seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie, DC między 22 a 27 października br. W tym roku Fundacja przyzna 2 stypendia. Procedura rekrutacyjna składa się z 3 etapów:

Etap 1 – ocena formalna (spełnienie kryteriów formalnych i kompletność przesłanej dokumentacji)
Etap 2 – ocena merytoryczna (weryfikacja aplikacji oraz jakość i oryginalność eseju o Janie Karskim)
Etap 3 – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 11 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu 2016 r.

Więcej informacji >>

 

17. edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka

Do 18 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do 17. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 20 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Zgodnie z regulaminem swoje zgłoszenia mogą przesyłać:

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych,
 • uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

stypendia zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

 • Nauki humanistyczne;
 • Nauki ścisłe;
 • Nauki społeczne;
 • Nauki o życiu;
 • Nauki techniczne.

Więcej informacji >>

 

Verba Veritatis XII - konkurs na najlepszą pracę z etyki biznesu

Do 31 lipca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsze prace z zakresu etyki biznesu Verba Veritatis. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Łączna pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 6 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe lub MBA obronione nie wcześniej niż 2013 roku. Zgłaszane prace muszą być obronione na uczelni mającej siedzibę na terenie Polski.

Organizatorzy konkursu wskazali zakres tematyczny, który powinny poruszać zgłaszane prace:

 • etyka biznesu;
 • zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych;
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR);
 • ład korporacyjny (corporate governance);
 • innowacyjność społeczna w gospodarce;
 • stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, z uwzględnieniem rynku consumer finance;
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Więcej informacji >>

 

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships

Do 14 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.
Zgodnie z regulaminem konkursu w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy.

Więcej informacji >>

 

Opus 13, Preludium 13 - rusza nabór wniosków

Od 15 marca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Łączny budżet konkursów wynosi 280 mln zł.

OPUS 13 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 13 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 250 mln zł.

PRELUDIUM 13 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

Więcej informacji  OPUS >>

Więcej informacji PRELUDIUM >>

 

ABW: Konkurs na prace z bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2016/2017 oraz prace doktorskie obronione w latach 2007-2017. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 7 500 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace związane z następującą tematyką:

 • Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
 • Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
 • Służby specjalne – historia, teraźniejszość.
 • Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku - zagrożenia i wyzwania.

Więcej informacji >>