Instytut Administracji i Prawa

 

Władze Instytutu:

dr Anna Rogacka-Łukasik - dyrektor Instytutu Administracji i Prawa WSH
e-mail: anna.rogackalukasik@humanitas.edu.pl

dr Dorota Fleszer – z-ca dyrektora Instytutu Administracji i Prawa WSH
e-mail: dorota.fleszer@humanitas.edu.pl

O Instytucie:

Instytut Administracji i Prawa WSH powstał w 2000 roku. W ramach instytutu prowadzone są dwa kierunki studiów: Administracja (na poziomie studiów I i II stopnia) oraz Prawo (studia jednolite magisterskie).

Studia na kierunku Administracja przygotowują do pełnienia roli wysokiej klasy specjalistów w zakresie administracji publicznej, gospodarczej czy europejskiej. Absolwent tego kierunku posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwent tego kierunku, oprócz wiedzy z szeroko rozumianej administracji, posiada również umiejętności z zakresu interpretacji prawa, tworzenia aktów prawa miejscowego, pracy zespołowej, kreatywnego myślenia oraz skutecznego negocjowania i komunikowania.

Z kolei studia na kierunku Prawo pozwalają uzyskać absolwentom przygotowanie prawnicze zgodne z europejskimi standardami. Absolwent tego kierunku posiada ogólną wiedzę z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, poszerzoną o teorię i filozofię prawa oraz o wiadomości z zakresu doktryn polityczno-prawnych. Dzięki temu, iż poza realizacją przedmiotów z kanonu prawniczego studenci otrzymają możliwość dokonania szerokiego wyboru przedmiotów obejmujących różne dyscypliny prawnicze i pokrewne, absolwent wyposażony jest w interdyscyplinarną wiedzę oraz szerokie kompetencje m.in. z zakresu innych nauk społecznych, ekonomii i nauk o zarządzaniu.

W Instytucie Administracji i Prawa WSH pracuje blisko 40 nauczycieli akademickich. Są wśród nich przede wszystkim prawnicy, ale także politolodzy, socjolodzy i ekonomiści. Zajęcia dydaktyczne ze studentami prowadzą pracujący w IAiP teoretycy i praktycy - sędziowie, radcy prawni, adwokaci.