Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

Władze Instytutu:

prof. zw. dr hab.  Jadwiga Stawnicka - dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
e-mail: jadwiga.stawnicka@humanitas.edu.pl

mgr Wacław Kubies - asystent dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
e-mail: waclaw.kubies@humanitas.edu.pl

O Instytucie:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe dają absolwentom ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa oraz realizują zadania w strukturach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach administracyjnych w gminach, starostwach, województwach.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe już będący przedstawicielami tzw. służb mundurowych, zdobyte umiejętności i wiedzę mogą wykorzystać w swojej dotychczasowej pracy, podnosząc swoje kwalifikacje.

Koncepcja kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w ramach studiów pierwszego stopnia została opracowana przez specjalistów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcuw oparciu o doświadczenia różnych ośrodków akademickich w kraju, w tym m.in. Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa narodowego to praktycy pełniący służbę w Policji, Wojsku Polskim i Państwowej Straży Pożarnej a także byli oficerowie zawodowi i funkcjonariusze Policji i  Państwowej Straży Pożarnej, którzy kształcili specjalistów dla potrzeb Sił Zbrojnych, Policji i Straży Pożarnej, jak i  edukacji dla bezpieczeństwa (przysposobienia obronnego) w szkołach i instytucjach państwowych. Dodatkowo w opracowaniu koncepcji kształcenia brali udział czynni funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej oraz kadra zawodowa Sił Zbrojnych, na co dzień realizujący problematykę edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa.