Instytut Elektroradiologii

Władze Instytutu:

prof. zw. dr hab. Danuta Kokocińska - dyrektor Instytutu Elektroradiologii
e-mail: danuta.kokocinska@humanitas.edu.pl

O Instytucie:

Instytut Elektroradiologii  powstał w 2014 roku razem z uruchomieniem w Wyższej Szkole Humanitas nowego kierunku studiów – elektroradiologia.

Na kierunku studiów pierwszego stopnia elektroradiologia uczelnia kształci specjalistów w zakresie wykonywania procedur radiologicznych, badań obrazowych, elektromedycznych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej.

Program studiów, będący podstawą kształcenia, został zdefiniowany zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji, w sposób umożliwiający wykazanie wzajemnych relacji między kwalifikacjami i integrujący podsystemy kwalifikacji na poziomie transnarodowym, co – z jednej strony –  służy większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji, z drugiej – umożliwia kształcenie absolwenta na potrzeby rynków pracy w różnych krajach. Studia na kierunku elektroradiologia prowadzone są w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i najwyższe standardy edukacyjne, na podstawie programu kształcenia umożliwiającego zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji o uniwersalnym charakterze, a przez to uzyskanie międzynarodowych kwalifikacji pozwalających pracować w zawodzie elektroradiologa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Znakomita, wyselekcjonowana, ciesząca się ogromnym dorobkiem i doświadczeniem zawodowym kadra wykładowców przekazuje studentom praktyczną wiedzę.