Instytut Zarządzania i Ekonomii

Władze Instytutu:

dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH - dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii
e-mail: jolanta.staszewska@humanitas.edu.pl

dr Olimpia Grabiec – zastępca dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii
e-mail: olimpia.grabiec@humanitas.edu.pl

O Instytucie:

Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas powstał w 1997 roku i był pierwszym instytutem utworzonym w strukturze uczelni. Początkowo funkcjonował jako Instytut Zarządzania i Marketingu, następnie Instytut Zarządzania, a obecnie Instytut Zarządzania i Ekonomi. Od wielu lat Instytut wytycza ścieżki w nowoczesnym zarządzaniu, prowadząc aktywną działalność edukacyjną i naukową i nawiązując do najlepszych światowych wzorców. Instytut ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje swoim zasięgiem szereg zagadnień merytorycznych związanych z nowoczesnymi koncepcjami, metodami i technikami zarządzania.

Badania Instytutu Zarządzania i Ekonomii WSH koncentrują się w trzech zasadniczych grupach tematycznych: 

 • zarządzanie rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania jakością, zarządzania innowacjami oraz kreacji i zarządzania wartością przedsiębiorstw;
 • marketing, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu organizacji non-profit;
 • lokalny rynek pracy i kapitał ludzki w Zagłębiu Dąbrowskim.

 

Aktualności Instytutu:

8 grudnia 2017 roku odbyła się V Konferencja Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie

Samochody jeżdżące bez kierowców, komputery ordynujące leki na odległość, ubrania dostosowujące się do temperatury otoczenia czy lodówki zamawiające jedzenie. To zdaniem prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, nie sceny z filmy science fiction czy odległa przyszłość, ale nieuchronnie zbliżająca się rzeczywistość. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula wygłosił wykład inaugurujący V Międzynarodową Konferencję Naukową Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie, która odbyła się  8 grudnia br. w Wyższej Szkole Humanitas.

Podczas wydarzenia, którego organizatorami byli Instytut Zarządzania i Ekonomii WSH oraz Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, zostały poruszone tematy związane z ekonomicznymi aspektami zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zmianami w małych i średnich przedsiębiorstwach.

- Dzisiejsza konferencja doskonale wpisuje się w to, co aktualnie dzieje się w świecie biznesu. Nie ma firmy, która by nie mówiła o obniżeniu kosztów, predykcji czy innowacyjności. Coraz więcej firm porusza zagadnienie zarządzania talentami. Gdzie jest talent, co to jest talent, jak się z nim obchodzić i przede wszystkim jak nie zmarnować talentu? Tematy, poruszone na dzisiejszej konferencji  są bardzo istotne, bo wychodzą naprzeciw tego, co czeka dzisiejszą młodzież, studentów i przedsiębiorców oraz mają wpływ na to wszystko, co się dzieje w turbulentnie zmieniającym się świecie – podkreślił rozpoczynając wydarzenie prof. nzw. dr hab. Jan Klimek, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, przewodniczący komitetu naukowego konferencji.

Konferencja została podzielona na dwie sesje tematyczne, w których swoje referaty wygłosili wybitni naukowcy, znawcy omawianej tematyki reprezentujący polskie i zagraniczne jednostki naukowe.

Wśród osób referujących znaleźli się m.in.:

 • prof. zw. dr hab. Ján Porvazník
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński
 • prof. nzw. dr hab. Jan Klimek
 • prof. WSH dr Andrzej Kupich
 • dr Ladislav Vaškoviĉ
 • dr Ewa Wierzbicka
 • dr inż. Mariusz Pudło
 • dr Beata Żelazko
 • dr Bartłomiej Jefmański
 • dr Elwira Gross Gołacka
 • dr Joanna Żukowska

Data konferencji zbiegła się z jubileuszem 80-tych urodzin prof. WSH dr Andrzeja Kupicha, wieloletniego dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii, współorganizatora wydarzenia, z-cy przewodniczącego komitetu naukowego. Okolicznościową laudację wygłosił prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, który w swoim wystąpieniu zacytował Charlesa Williama Eliota podkreślając ogromne kompetencje społeczne Profesora i zaangażowanie w realizowane inicjatywy oraz przytoczył najważniejsze osiągnięcia naukowe jubilata.

- Nauka z definicji jest czymś społecznym. Odkrywa prawdę, wykuwa innowacje, wprowadza rozwiązania, które są użyteczne dla człowieka. Ten kto nie rozumie ludzi, nie potrafi słuchać, nie potrafi budować relacji oraz nie potrafi pracować dla ludzi, nigdy nie będzie w stanie uprawiać nauki przez wielkie N i nie będzie w stanie tworzyć tej nauki w taki sposób, żeby rzeczywiście służyła rozwojowi i postępowi. Ci, którzy uprawiają naukę powinni to czynić, pisał Eliot, z miłości do człowieka i mimo, że brzmi to górnolotnie jest w tym stwierdzeniu głęboka prawda. Nie ulega wątpliwości, że gdyby do oceny naukowca przykładać to właśnie kryterium, kryterium szacunku dla drugiego człowieka, miłości dla drugiego człowieka, życzliwości, serdeczności to prof. Andrzej Kupich byłby na czele listy rankingowej polskich naukowców – mówił prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk.

W wydarzeniu udział wzięło blisko 100 uczestników zainteresowanych tematyką zarządzania. Referaty wygłaszane na konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie.

/k.u. 12.12.17/

Konferencja odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Sponsorzy Konferencji:Zdjęcia >>

Sprawozdanie >>

 

Prezentacja kolejnego tomu pracy naukowej prof. dr hab. inż., dr h.c. Štefana Kassaya "Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość" tom IV "Procesy wewnętrzne"

11.05.2017 r. w Instytucie Słowackim odbyła się prezentacja kolejnego tomu pracy naukowej prof. dr hab. inż., dr h.c. Štefana Kassaya "Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość" tom IV "Procesy wewnętrzne", wydanej wspólnie przez Księgarnię Akademicką i Wydawnictwo Słowackiej Akademii nauk "Veda". Prof. S. Kassay jest naukowcem i przedsiębiorcą, przew. Rady Nadzorczej I. D. C. Holding, który jest partnerem WSH. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął J.E. Dušan Krištofík Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce. Gościem specjalnym prezentacji był były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W spotkaniu udział wzięli liczni goście, a wśród nich m.in.: Ryszard Juchniewicz tłumacz prezentowanej książki, prof. Andrzej Kupich, dyr. IZiE WSH, oraz Prezes I.D.C. Polonia (oddział w Polsce) Rastislav Čavojský. W trakcie tego wydarzenia Andrzej Kupich został odzna czony Złotym Medalem I.D. C. za wkład w rozwój współpracy I. D.C. z Wyższą Szkołą Humanitas. Spotkanie poprowadziła dziennikarka i prezenterka telewizyjna Paulina Chylewska.

            

 

Sprawozdanie z IV Konferencji Naukowej "Gospodarka - zmiany - zarządzanie" - 2015 r.

POBIERZ >>

 

Warunki przedsiębiorczości, polityka gospodarcza i zdolność konkurencyjna słowackich firm. Raport z badań. Opracowali: dr Ladislav Vaskovic, Prof. WSH dr Andrzej Kupich, Sosnowiec 2016/2017

POBIERZ >>

 

Słowackie przedsiębiorstwa wobec polityki gospodarczej państwa. Raport z badań
Opracowali: dr Ladislav Vaskovic, Prof. WSH dr Andrzej Kupich, Sosnowiec 2016/2017

POBIERZ >>