Gorlice

Kierunki

Kontakt

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wena” prowadzi studia podyplomowe w Gorlicach na następujących kierunkach:

  • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
  • Informatyka i technika
  • Muzyka, plastyka, WoK - organizacja zajęć artystycznych

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Gorlicach, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.wena.szkoleniazawodowe.com.pl/studia_podyplomowe,s-46.html

 

Rekrutację na studia podyplomowe w Gorlicach prowadzi:
 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wena”
ul.Michalusa 4
38-320 Gorlice

www.wena.szkoleniazawodowe.com.pl

Kontakt w godzinach 7.00-15.00:
Marcin Kita
tel.: 18 353-01-28 wew.18
e-mail: nodn.wena@onet.pl

Zajęcia odbywają się w siedzibie Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wena” w Gorlicach przy ul.Michalusa 4.

Formularz rejestracyjny online