Lublin - studia podyplomowe pedagogiczne

Kierunki

Kontakt

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR”prowadzi studia podyplomowe i uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjncych w Lublinie na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe 

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Biologia
 • Biologia i geografia dla nauczycieli
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Etyka i filozofia w szkole
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Logopedia (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
 • Muzyka i historia muzyki
 • Nauczanie programowania w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Plastyka i historia sztuki
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 • Surdopedagogika i Tyflopedagogika
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie fizyczne

Uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu jednej z poniższych specjalności i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o świadectwo umożliwiające zatrudnienie w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, zapraszamy na studia na kierunku:

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukowa
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi"
 • Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Tyflopedagogika
 • Wychowanie do życia w rodzinie

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Lublinie, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.kursor.edu.pl/studia-podyplomowe-pedagogiczne/

 

Rekrutację na studia podyplomowe w Lublinie prowadzi:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "KURSOR"

ul. Narutowicza 62
20-013 Lublin
www.kursor.edu.pl

Kontakt w godzinach 8.00-16.00:

Elżbieta Korba
tel.: 81 534-89-31; 81 534-89-32
tel. kom.: 513-099-146
e-mail: podyplomowe.lublin@kursor.edu.pl

Zajęcia odbywają się w:

 • WODN KURSOR Lublin przy ul. Narutowicza 62
 • Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin przy ul. Plażowej 9
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Lublin przy ul. Rzeckiego 10

Formularz rejestracyjny online