Biała Podlaska

Kierunki

Kontakt

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR”prowadzi studia podyplomowe i uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjncych w Białej Podlaskiej na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe 

 • Andragogika - przygotowanie do pracy edukatora oświaty
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Etyka i filozofia w szkole
 • Informatyka i technologia informacyjna
 • Logopedia (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
 • Muzyka, plastyka, WOK – organizacja zajęć artystycznych
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Przedsiębiorczość
 • Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Przyroda w szkole podstawowej
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Rewalidacja i edukacja osób z autyzmem
 • Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu jednej z poniższych specjalności i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o świadectwo umożliwiające zatrudnienie w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, zapraszamy na studia na kierunku:

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Muzyka, plastyka, WOK – organizacja zajęć artystycznych
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rewalidacja i edukacja osób z autyzmem
 • Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Tyflopedagogika
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Białej Podlaskiej, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.kursor.edu.pl/studia-podyplomowe-pedagogiczne/

 

Rekrutację na studia podyplomowe w Białej Podlaskiej prowadzi:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR” Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 66
21-500 Biała Podlaska
www.kursor.edu.pl

Kontakt w godzinach 7.30-15.30:
tel.: 83 342-25-78
e-mail: wodn.bialapodlaska@kursor.edu.pl

Zajęcia odbywaj się w:

 • WODN KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej przy ul. Narutowicza 66
 • Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Orzechowej 58

Formularz rejestracyjny online