Projekty aktualne

Od 2014 r. w Wyższej Szkole Humanitas działa Biuro Projektów, które tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem, dotyczącym zarówno sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych i ich oceny, jak również poprawnej realizacji i rozliczania projektów. Do zadań Biura należy sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez Uczelnę (badawczych, rozwojowych, staże dla studentów itp.), jak i na zlecenie innych podmiotów, które następnie realizowane są m. in. w partnerstwie z Uczelnią. Proponujemy usługi zarówno w zakresie opracowania wniosku, jak i opracowania i późniejszego zarządzania projektem.

Z uwagi na fakt, iż WSH jest inicjatorem szeregu działań propagujących wysoką jakość kształcenia, wspierających rozwój edukacji i lokalnego szkolnictwa, w ubiegłym roku Biuro Projektów sporządziło i złożyło wnioski o dofinansowanie projektów szkolnych i przedszkolnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Dofinansowanie otrzymały następujące projekty: