Doskonalenie nauczycieli

 

 

 

Szanowni Państwo,
na bazie swoich wieloletnich doświadczeń w zakresie:

 • projektowania i organizacji szkoleń i warsztatów dla rad pedagogicznych,
 • projektowania i realizacji studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii,
 • realizacji projektów edukacyjnych związanych z przeprowadzaniem szkoleń i konsultacji na zlecenie m. in. Kuratoriów Oświaty w Opolu, Łodzi i Katowicach, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (szkolenia w ramach działania "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty") i innych,
 • projektowania i organizacji konferencji adresowanych do kadr oświaty i środowisk edukacyjnych w Regionie,
 • a w ramach jw. współpracy z gronem ekspertów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy zarządzających oświatą/placówką edukacyjną, nauczycielskiej, pedagogicznej, terapeutycznej oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi,

Wyższa Szkoła Humanitas podjęła decyzję o utworzeniu ośrodka doskonalenia nauczycieli. W dniu 24.08.2018r., Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Humanitas" został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Wszystkie realizowane dotychczas przez Dział Szkoleń WSH a w chwili obecnej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Humanitas" szkolenia, mają postać praktycznych warsztatów - głównie przeprowadzanych na indywidualne zlecenia szkół i placówek dla ich gron pedagogicznych.

Niezmiennie proponujemy Państwu również zgłaszanie pojedynczych nauczycieli na szkolenia otwarte, odbywające się w naszej siedzibie - w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43.

POBIERZ NASZĄ NAJŚWIEŻSZĄ OFERTĘ


w której znajdziesz m. in. takie szkolenia jak:

 • Grywalizacja w szkole
 • Informatyczne narzędzia do kontroli i oceny wiedzy
 • Uwaga! Roboty na drodze ... edukacji z wykorzystaniem zestawów LEGO® Education WeDo2.0
 • Scratch 2/Scratch 3 - programujemy puzzlami!
 • Matematyka klockiem po(d)parta z wykorzystaniem zestawów LEGO® Education MoreToMatch
 • MYŚLĘ - KODUJĘ - WIEM warsztaty z wykorzystaniem maty edukacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej

Wszystkich nauczycieli uczących języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych oraz w klasach VII-VIII szkoły podstawowej zapraszamy do udziału w 30-godzinnym warsztacie

ANGIELSKI W 3D
DECYZJA, DETERMINACJA, DYSCYPLINA
czyli jak przyjemnie i skutecznie uczyć autentycznego języka angielskiego

Stałe propozycje programowe, niezmiennie oferujemy Państwu w postaci warsztatów dla rad pedagogicznych, których zakres tematyczny odnajdziecie Państwo w ofercie szkoleniowej na rok 2018

 

We wszystkich kwestiach związanych z planowaniem i organizacją szkoleń dla nauczycieli
i rad pedagogicznych,
prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Sobas
tel.: 32 363 12 03, 660 719 093; e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl

Niebawem zaprosimy Państwa do odwiedzenia nowej strony www Ośrodka