Wydarzenia bieżące

 

Rozwijanie myślenia komputacyjnego uczniów jako wyzwanie dla współczesnej polityki oświatowej i zarządzania szkołą

Organizatorzy: Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Innowacyjnej Edukacji WSH
Data: 17 grudnia 2018 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas
Tematyka: polityka oświatowa, zarządzanie szkołą, myślenie komputacyjne, kompetencje uczniów
Strona konferencji