Přijímací řízení

Jak se stát studentem naší fakulty?

Přihláška ke studiu

Povinné přílohy k podané přihlášce

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je dodání všech potřebných dokumentů tvořících přílohu k přihlášce. Tyto je nutno dodat na studijní oddělení fakulty, v ideálním případě přímo spolu s podávanou přihláškou, je ovšem možné dodat je na studijní oddělení i v pozdějším termínu (např. po úspěšném vykonání maturitní zkoušky).

  • Ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • Kopie platného občanského průkazu - požadována je kopie obou stran občanského průkazu.
  • Potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení - částku  500 Kč zašlete na účet: Komerčni banka, a. s.: 115-2880190277/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo zájemce o studium. V případě neotevření daného oboru bude poplatek uchazeči vrácen na základě písemné žádosti.
  • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studovat daný obor
  • Aktuální barevná fotografie velikosti 35 x 45 mm - 2 kusy formátu fotografie na OP, u kterých musí být dle polských zákonů vidět levé ucho, tzv."půlprofil"

Rozhodnutí o přijetí a podpis smlouvy o studiu

  • Rozhodnutím děkana Fakulty v Praze jsou v akademickém roce 2016/2017 ke studiu všech oborů přijímáni uchazeči bez přijímacích zkoušek.
  • Ke studiu budou tedy přijati a zapsáni uchazeči s úplným středoškolským vzděláním, kteří podali v řádném termínu přihlášku ke studiu doplněnou o všechny požadované přílohy.
  • Vyrozumění o přijetí obdrží uchazeči doporučeným dopisem, ve kterém budou rovněž pozváni do Prahy k podpisu smlouvy o studiu. Vyrozumění o přijetí budou rozesílána průběžně, počínaje 4. květnem 2016.
  • Slavnostní imatrikulace nových studentů spojená se zápisem do 1. ročníku proběhne v Praze na konci září nebo počátkem října 2016.

školné za první semestr 17,5 tisíce*/

*/ 17,5 tis. Kč (jednorázová platba), měsíční splátky 3 tis. Kč, následující semestr18,9 tis. Kč.

Přihlášky pro bakalářské studium:

Přihláška ve formátu PDF, určená k vytištění na papír formátu A4

Přihláška určená k stažení do počítače a přímému vyplnění ve Wordu (DOC)