Działania WSH w obszarze PEDAGOGIKA

Studia Podyplomowe z zakresu psychologii, pedagogiki i terapii
 • 38 kierunków studiów
 • 300 grup
 • 7 394 absolwentów
 • 21 ośrodków zamiejscowych

Proponowane przez WSH specjalności studiów "pedagogicznych" uwzględniają wszelkie zmiany w podstawie programowej, wprowadzane w trakcie dynamicznych zmian przepisów w prawie oświatowym. Udział w wielu z nich dofinansowany jest w 50% w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy". Studia skierowane są głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę. W celu zapoznania się z pełną ofertą studiów, zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej im  podstrony www.

Warsztaty dla nauczycieli i rad pedagogicznych
 • 11 000 przeszkolonych nauczycieli

Organizowane przez WSH szkolenia doskonalące nauczycieli cieszą się dużym powodzeniem wśród szkół i placówek oświatowych woj. śląskiego. To co nas wyróżnia to: szeroka, na bieżąco aktualizowana i odświeżana oferta tematyczna, elastyczność w tworzeniu warsztatów pod konkretne potrzeby danej placówki, skrupulatnie dobrane grono specjalistów - ekspertów praktyków. Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi propozycjami oraz do kontaktu z Działem Szkoleń WSH, również w celu stworzenia dla Państwa placówki szkolenia "szytego na miarę" :)

Eksperci Programowania
 • 7 projektów
 • 57 gmin
 • 221 szkół
 • 800 nauczycieli
 • 11 100 uczniów
 • 3 000 000 zł = wartość zakupionego sprzętu dla szkół

To cykl projektów, w których nauczyciele zdobywają umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej, a uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczą się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie, zaś na zajęciach z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 rozwijają kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Więcej o projektach można przeczytać na stronie Ekspertów programowania :)

Projekty edukacyjne dofinansowywane z funduszy UE
 • 36 projektów
 • 38,5 mln zł wartość
 • 35,5 mln zł pozyskanego dofinansowania

Od 2016 roku WSH realizuje 36 projektów edukacyjnych. Tylko w roku 2018 rozpoczęto realizację 14 projektów, w ramach których wsparciem obejmowane są głównie szkoły, przedszkola, nauczyciele, uczniowie (RPO WSL 2014-2020; PO Polska Cyfrowa 2014-2020, RPO WM 2014-2020), jak również studenci oraz osoby dorosłe pragnące podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy (PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Szczegółowe opisy projektów znajdują się  na dedykowanej tej sferze działalności WSH podstronie.

Tatrzańskie Sympozja Naukowe
 • 24 sympozja
 • 100 artykułów
 • 6 numerów zeszytów naukowych
 • 42 monografie w j. polskim i angielskim

TSN to cykl konferencji stanowiących platformę wymiany poglądów w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej, równocześnie - jedna z wielu działalności naukowych podejmowanych przez Instytut Pedagogiki WSH. Uczestnikami corocznych spotkań górskich są naukowcy, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą z kraju i z zagranicy. Z tematyką i relacjami ze wszystkich sympozjów, w których głównym organizatorem była Wyższa Szkoła Humanitas, możecie zapoznać się Państwo tutaj.

Dyrektor Liderem
 • 7 konferencji
 • 11 warsztatów konferencyjnych
 • 40 prelegentów
 • 850 uczestników

Zainaugurowany w roku 2015, przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSH, cykl wydarzeń edukacyjnych, skierowanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, jak również do Naczelników Wydziałów Edukacji w gminach woj. śląskiego. Cykl wpisuje się w podejmowane przez Wyższą Szkołę Humanitas działania propagujące wysoką jakość kształcenia, wspierające rozwój edukacji i lokalnego szkolnictwa. Z tematyką i relacjami z dotychczas zrealizowanych konferencji możecie się Państwo zapoznać tutaj. Zapraszamy do Humanitas na kolejne konferencje z cyklu   "Dyrektor Liderem".

Sieć Współpracy Edukacyjnej
 • 3 lata doświadczeń
 • 60 szkół partnerskich

Stale powiększająca się o kolejne szkoły partnerskie, sieć współpracy, w ramach której  wspólnie ze szkołami realizujemy projekty naukowe, kulturalne i społeczne. W ramach współpracy, m. in. proponujemy szkołom preferencyjne warunki w zakresie udziału dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców uczniów w realizowanych przez nas usługach rozwojowych. Na podstronie poświęconej Sieci, możecie Państwo sprawdzić, czy szkoła, z którą jesteście Państwo związani jako nauczyciel, uczeń, czy też rodzic, podpisała z WSH porozumienie o współpracy.

Instytut Innowacyjnej Edukacji

Tworzą go specjaliści - praktycy, którzy od wielu lat, z sukcesami działają na rzecz unowocześnienia polskiej oświaty. Do zadań Instytutu należą m. in.: aktywna działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w procesie edukacji całożyciowej; współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa, czy tworzenie sieci współpracy instytucji oświatowych podejmujących aktywną działalność na rzecz rozwoju kompetencji oczekiwanych w cyfrowym świecie. Więcej informacji nt. działaności Instytutu znajduje się na stronie www Instytutu

Placówka Oświatowa Azylem Bezpieczeństwa

to program opracowany przez WSH w trosce o zapewnienie warunków umożliwiających konstruowanie w placówkach oświatowych kompleksowych systemów bezpieczeństwa, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej z nich, celem zapewnienia możliwie najlepszej ochrony zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Oparty na założeniach profilaktyki systemowej, zakłada, że nie ma uniwersalnych systemów bezpieczeństwa, odpowiadających potrzebom wszystkich placówek oświatowych. Więcej o programie, jego założeniach i etapach możecie Państwo przeczytać na podstronie Programu. Zachęcamy do kontaktu z nami celem skonstruowania założeń realizacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Państwa Placówki, czy też sieci placówek w Państwa Gminie.

Bezpłatne szkolenia finansowane ze środków Kuratorium Oświaty

rok 2018

 • 3 tematy szkoleń
 • 5 obszarów terytorialnych
 • 23 grupy szkoleniowe
 • 575 miejsc szkoleniowych

Wyższa Szkoła Humanitas przystępuje do ogłaszanych przez kuratoria oświaty przetargów na realizację szkoleń dla nauczycieli dofinansowywanych ze środków kuratoriów na doskonalenie nauczycieli. W bieżącym roku nasza oferta przedłożona Kuratorium Oświaty w Katowicach zwyciężyła w 11 częściach. Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia, które odbywać się będą od końca IX do XI 2018 r. Zainteresowanych zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.