Działania WSH w obszarze PEDAGOGIKA

Studia Podyplomowe z zakresu psychologii, pedagogiki i terapii
 • 38 kierunków studiów
 • 300 grup
 • 7 394 absolwentów
 • 21 ośrodków zamiejscowych

Proponowane przez WSH specjalności studiów "pedagogicznych" uwzględniają wszelkie zmiany w podstawie programowej, wprowadzane w trakcie dynamicznych zmian przepisów w prawie oświatowym. Udział w wielu z nich dofinansowany jest w 50% w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy". Studia skierowane są głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę. W celu zapoznania się z pełną ofertą studiów, zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej im  podstrony www.

Warsztaty dla nauczycieli i rad pedagogicznych
 • 11 000 przeszkolonych nauczycieli

Ponieważ organizowane przez Dział Szkoleń WSH szkolenia doskonalące nauczycieli cieszyły się dużym powodzeniem wśród szkół i placówek oświatowych woj. śląskiego, WSH we wrześniu 2018 r. powołała do życia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas. To co wyróżniało Dział Szkoleń WSH, a teraz wyróżnia ODN Humanitas to: szeroka, na bieżąco aktualizowana i odświeżana oferta tematyczna, elastyczność w tworzeniu warsztatów pod konkretne potrzeby danej placówki, skrupulatnie dobrane grono specjalistów - ekspertów praktyków. Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą oraz do kontaktu z ODN Humanitas, również w celu stworzenia dla Państwa placówki szkolenia "szytego na miarę" :)

Mata edukacyjna Humanitas

Mata edukacyjna Humanitas to fantastyczna pomoc dydaktyczna z szerokim zastosowaniem głównie w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz diagnozie ew. zaburzeń rozwoju. W dobie szczególnej dbałości o rozwój kompetencji kluczowych uczniów, celem ich adaptacji do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy, można śmiało stwierdzić, że zajęcia przeprowadzane przy wykorzystaniu maty edukacyjnej Humanitas, już od najmłodszych lat wspierają rozwój tych kompetencji. Mata ma jeszcze jedną, bardzo ważną cechę: jest narzędziem, które pozwala na błąd. Zapraszamy do zapoznania się z narzędziem oraz do zakupu zestawu startowego mata z 27 kafelkami oraz scenariuszem zajęć dot. programowania. Szczegóły tutaj

Sieć Współpracy Edukacyjnej
 • 3 lata doświadczeń
 • 63 porozumienia o wzajemnej współpracy zawarte z placówkami edukacyjnymi
 • 76 szkół partnerskich

Stale powiększająca się o kolejne szkoły partnerskie, sieć współpracy, w ramach której  wspólnie ze szkołami realizujemy projekty naukowe, kulturalne i społeczne. W ramach współpracy, m. in. proponujemy szkołom preferencyjne warunki w zakresie udziału dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców uczniów w realizowanych przez nas usługach rozwojowych. Na podstronie poświęconej Sieci, możecie Państwo sprawdzić, czy szkoła, z którą jesteście Państwo związani jako nauczyciel, uczeń, czy też rodzic, podpisała z WSH porozumienie o współpracy.

Tatrzańskie Sympozja Naukowe
 • 24 sympozja
 • 100 artykułów
 • 6 numerów zeszytów naukowych
 • 42 monografie w j. polskim i angielskim

TSN to cykl konferencji stanowiących platformę wymiany poglądów w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej, równocześnie - jedna z wielu działalności naukowych podejmowanych przez Instytut Pedagogiki WSH. Uczestnikami corocznych spotkań górskich są naukowcy, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą z kraju i z zagranicy. Z tematyką i relacjami ze wszystkich sympozjów, w których głównym organizatorem była Wyższa Szkoła Humanitas, możecie zapoznać się Państwo tutaj.

Dyrektor Liderem
 • 8 konferencji
 • 11 warsztatów konferencyjnych
 • 46 prelegentów
 • 1 035 uczestników

Zainaugurowany w roku 2015, przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSH, w XI 2018 roku włączony do zadań ODN Humanitas, cykl wydarzeń edukacyjnych, skierowanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, jak również do Naczelników Wydziałów Edukacji w gminach woj. śląskiego. Cykl wpisuje się w podejmowane przez Wyższą Szkołę Humanitas i założony przez nią ODN Humanitas, działania propagujące wysoką jakość kształcenia, wspierające rozwój edukacji i lokalnego szkolnictwa. Z tematyką i relacjami z dotychczas zrealizowanych konferencji możecie się Państwo zapoznać tutaj. Zapraszamy na kolejne konferencje z cyklu   "Dyrektor Liderem".

Projekty edukacyjne dofinansowywane z funduszy UE
 • 36 projektów
 • 38,5 mln zł wartość
 • 35,5 mln zł pozyskanego dofinansowania

Od 2016 roku WSH realizuje 36 projektów edukacyjnych. Tylko w roku 2018 rozpoczęto realizację 14 projektów, w ramach których wsparciem obejmowane są głównie szkoły, przedszkola, nauczyciele, uczniowie (RPO WSL 2014-2020; PO Polska Cyfrowa 2014-2020, RPO WM 2014-2020), jak również studenci oraz osoby dorosłe pragnące podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy (PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Szczegółowe opisy projektów znajdują się  na dedykowanej tej sferze działalności WSH podstronie.

Eksperci Programowania
 • 7 projektów
 • 57 gmin
 • 221 szkół
 • 800 nauczycieli
 • 11 100 uczniów
 • 3 000 000 zł = wartość zakupionego sprzętu dla szkół

To cykl projektów, w których nauczyciele zdobywają umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej, a uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczą się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie, zaś na zajęciach z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 rozwijają kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Więcej o projektach można przeczytać na stronie Ekspertów programowania :)

Instytut Innowacyjnej Edukacji

Tworzą go specjaliści - praktycy, którzy od wielu lat, z sukcesami działają na rzecz unowocześnienia polskiej oświaty. Do zadań Instytutu należą m. in.: aktywna działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w procesie edukacji całożyciowej; współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa, czy tworzenie sieci współpracy instytucji oświatowych podejmujących aktywną działalność na rzecz rozwoju kompetencji oczekiwanych w cyfrowym świecie. Więcej informacji nt. działaności Instytutu znajduje się na stronie www Instytutu

Placówka Oświatowa Azylem Bezpieczeństwa

to program opracowany przez WSH w trosce o zapewnienie warunków umożliwiających konstruowanie w placówkach oświatowych kompleksowych systemów bezpieczeństwa, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej z nich, celem zapewnienia możliwie najlepszej ochrony zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Oparty na założeniach profilaktyki systemowej, zakłada, że nie ma uniwersalnych systemów bezpieczeństwa, odpowiadających potrzebom wszystkich placówek oświatowych. Więcej o programie, jego założeniach i etapach możecie Państwo przeczytać na podstronie Programu. Zachęcamy do kontaktu z nami celem skonstruowania założeń realizacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Państwa Placówki, czy też sieci placówek w Państwa Gminie.