Close
Centrum Rekrutacji
obraz glowny podstrony

ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Absolwent specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości posiada wykształcenie w dziedzinie systemu wymiaru sprawiedliwości oraz statusu prawnego urzędnika sądowego. Dysponuje wiedzą z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru zastawów, ksiąg wieczystych i hipotek oraz pism procesowych w postępowaniach sądowych. Absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem.Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • biurowość sądowa,
 • archiwizacja akt sądowych,
 • czynności sądowe w sprawach cywilnych,
 • czynności procesowe w sprawach karnych,
 • sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.
Absolwent tej specjalności:
 • posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych oraz prokuratury,
 • posiada wiedzę o statusie prawnym pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz o etycznej stronie pracy urzędnika sądowego,
 • zna procedurę karną i cywilną oraz sądowo-administracyjną,
 • ma wiedzę o ustroju adwokatury, radców prawnych i notariatu,
 • potrafi sporządzić korespondencję sądową, 
 • zna zakres ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz zagadnienia administrowania środkami materialnymi w wymiarze sprawiedliwości.


POLECAMY
 

STUDIA PODYPLOMOWE
podyplomowe nowy.jpg

ZOBACZ FILM
buton_film 1.jpg

WIRTUALNA WYCIECZKA© 2010/2011 Humanitas