Koło Naukowe Instytutu Psychologii WSH

W obrębie Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas działa Koło Naukowe, którego celem jest rozwój w obszarze psychologii oraz działalność naukowa.

Funkcję opiekuna naukowego Koła pełni Katarzyna Kocoń-Rychter.

Funkcję przewodniczącego: Sebastian Korfel

Koło Naukowe Instytutu Psychologii WSH jest prężną organizacją studencką, która realizuje projekty badawcze, warsztaty rozwojowe, a także współpracuje z organizacjami naukowymi i praktykami psychologii stosowanej.

Członkowie koła mają możliwość brania czynnego udziału w zajęciach związanych z życiem społeczności studenckiej skoncentrowanej wokół naszej działalności.

Koło Naukowe Instytutu Psychologii jest m.in. współorganizatorem Światowego Tygodnia Mózgu.

Jesteśmy również otwarci na pomysły dotyczące kierunków rozwoju naszej organizacji.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Koła napisz do nas na adres: kolo.psychologia@humanitas.edu.pl