Aktualności

V Konferencja Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie

25/10/2017

W imieniu organizatorów, Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie. Wydarzenie pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbędzie się dnia 8 grudnia br. w siedzibie uczelni w Sosnowcu.

Czytaj więcej >

Rola dzielnicowego w policji – sympozjum naukowe w Humanitas

17/11/2017

Obraz pracy dzielnicowych, ich rola w rozwiązywaniu trudnych sytuacji kryzysowych, mediacyjnych i życiowych oraz wizerunek blisko tysiąca dzielnicowych ze Śląska, największego polskiego garnizonu, na tle pozostałych województw były głównymi tematami sympozjum naukowego pt. „Rola dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej” zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Podczas spotkania przedstawiono wyniki pierwszych ogólnopolskich badań dzielnicowych realizowanych przez Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Wydarzenie, w którym uczestniczyło blisko 250 funkcjonariuszy Policji odbyło się 17 listopada br. w murach sosnowieckiej uczelni.

Czytaj więcej >

WSH partnerem klas mundurowych ZSOiT w Czeladzi

15/11/2017

Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, warsztaty praktyczne dla uczniów klas mundurowych, organizacja wspólnych obozów dla uczniów i studentów WSH oraz wspieranie kadry nauczycielskiej w zdobywaniu wykształcenia i wszechstronnym rozwoju to kluczowe punkty porozumienia o współpracy zawartego przez Wyższą Szkołę Humanitas oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. Porozumienie zostało podpisane 10 listopada br.

Czytaj więcej >

Podsumowanie VI Konferencji z cyklu Dyrektor Liderem

10/11/2017

Ponad stu dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz naczelników wydziału oświaty z województw śląskiego i małopolskiego zgromadziło się w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na szóstej konferencji z cyklu „Dyrektor Liderem…”. Wydarzenie, które odbyło się dnia 9 listopada br. poświęcone było tematyce ochrony danych osobowych, wizerunku i własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przepisów, które nastąpią w maju 2018 r. Tradycyjnym punktem konferencji było przyjęcie nowych szkół partnerskich do Sieci Współpracy Edukacyjnej sosnowieckiej uczelni.

Czytaj więcej >

Sukces Wydziału Administracji i Zarządzania WSH

20/10/2017

Z dumą informujemy, że Wydział Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu uzyskał kategorię B w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i  badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej >

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej partnerem WSH

13/11/2017

Z przyjemnością informujemy, że Okręgowy Inspektorat Służb Więziennej w Katowicach dołączył do grona partnerów Centrum Kształcenia Służb Mundurowych działającego w strukturach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Porozumienie o współpracy zostało podpisane we wtorek 7 listopada br. przez prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka, rektora uczelni oraz płka Andrzeja Balińskiego, dyrektora okręgowego SW w Katowicach.

Czytaj więcej >

Porozumienie partnerskie z MZUK w Sosnowcu

07/11/2017

We wtorek 7 listopada br. do szerokiego grona partnerów Uniwersytetów Dziecięcych Wyższej Szkoły Humanitas dołączył Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu. Porozumienie partnerskie zostało podpisane przez prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka, rektora uczelni oraz Rafała Łydka, dyrektora MZUK.

Czytaj więcej >

Nabór do służby przygotowawczej w WKU Będzin

13/11/2017

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnym turnusie szkolenia do służby przygotowawczej dla kandydatów na żołnierzy w korpusie szeregowych zawodowych. Szkolenie rozpoczyna się w styczniu 2018 r. i jest przeznaczone dla osób, które nie odbywały żadnej z form czynnej służby wojskowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.bedzin.wku.wp.mil.pl.

Czytaj więcej >

Studio Tańca Kiepura partnerem WSH

02/11/2017

Organizacja warsztatów tanecznych dla studentów Uniwersytetów Dziecięcych WSH oraz współpraca przy organizowanych inicjatywach są głównymi punktami porozumienia partnerskiego zawartego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu oraz Studiem Sportowego Tańca Towarzyskiego Kiepura. Dokument został podpisany 27 października br. przez prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka, rektora uczelni oraz  Michała Górala, Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.

Czytaj więcej >

Ślubowanie uczniów klas pierwszych ZSOiT w Wojkowicach

26/10/2017

W środę 25 października br. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. W uroczystości oprócz uczniów, dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego udział wzięli również zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz uczelni wyższych. Wyższą Szkołę Humanitas reprezentowała mgr Ewa Baran, Pełnomocnik Kanclerza ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Czytaj więcej >