Aktualności

ITFS - praktyki międzynarodowe w WSH

03/04/2017

Każdego roku Humanitas oferuje płatne praktyki dla obcokrajowców w ramach programu International Training for Foreign Students. Odbywają się one m.in.  w firmach i kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach państwowych i międzynarodowych, firmach konsultingowych, organizacjach non-profit, szkołach, na uniwersytetach  oraz w działach prawnych firm i banków. Minimalny czas trwania praktyki wynosi tydzień.

 

- Program ITFS przygotowany przez Biuro Współpracy z Zagranicą to międzynarodowy program profesjonalnych praktyk, który umożliwia młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej - mówi Prodziekan ds. współpracy z zagranicą mgr Maja Chyży-Dudek.

 

W tym roku w murach Wyższej Szkoły Humanitas gościliśmy studentów z Uniwersytetu im. Alfreda Nobla z Dniepru na Ukrainie wraz z opiekunami dydaktycznymi  - dr Tetianą Chebykina, Zastępcą Dyrektora Katedry Prawa, oraz mgr Iuliią Palieieva, starszym wykładowcą. Zaproszeni uczestniczyli w międzynarodowej praktyce z zakresu prawa w dniach od 26 marca do 2 kwietnia br.

 

Program merytoryczny obejmował między innymi wykłady specjalistyczne wygłoszone przez Prodziekana ds. studenckich Wydziału Administracji i Zarządzania, dra Macieja Borskiego pt. „Władza sądownicza w RP”; Prorektora ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej, dra Mariusza Lekstona pt. „Prawo pracy”, Dyrektora Instytutu Administracji i Prawa dr Anny Rogackiej-Łukasik pt. „Konsumenci – to my wszyscy. Prawa konsumenta po nowelizacji”, oraz przez mgr Ewę Surowiak pt. „Materializacja znamion wybranych typów przestępstw”.

 

Odbyły się również wizyty w sądach w Sosnowcu i w Jaworznie. Z pracą Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz jego strukturą zapoznała uczestników praktyki Sędzia Sabina Czajkowska z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, a z zasadami funkcjonowania Sądu Rejonowego w Jaworznie Prezes, SSR Paweł Wysocki. Wizyty te były doskonalą okazją do wymiany spostrzeżeń na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce i Ukrainie.

 

Podczas wykładu pt. „Kultura, obyczaje i tradycje” przygotowanego przez mgr Alesię Aliakhnovich, specjalistę ds. współpracy z zagranicą uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z kulturą i tradycjami Polski. Informacje o regionie, województwie śląskim studenci mogli uzyskać podczas wizyty w Muzeum Śląskim oraz wycieczki po Katowicach, Chorzowie przygotowanej przez mgr Artura Kostiwa, specjalistę ds. współpracy z zagranicą. Studenci odwiedzili również Kraków.

 

Z rąk Rektora, prof. Michała Kaczmarczyka uczestnicy otrzymali Certyfikaty ukończenia praktyk międzynarodowych.