Aktualności

Sprzątanie świata z Humanitas

10/04/2017

Choć Dzień Ziemi wypada dopiero 22 kwietnia to w Wyższej Szkole Humanitas tradycyjne sprzątanie świata odbyło się dzisiaj. Pracownicy administracyjni i naukowi, na czele z Władzami naszej uczelni, jak zwykle uprzątnęli tereny wokół WSH. Podobnie jak w ubiegłym roku nasi pracownicy przygotowali do wywozu na wysypisko kilkadziesiąt ponad 200-litrowych worków śmieci.

 

Wyższa Szkoła Humanitas znana jest z akcji proekologicznych. Uczelnia jest m.in. inicjatorem Forum Odnawialnych Źródeł Energii, podczas którego eksperci dyskutują o problematyce wprowadzenia technologii OZE w Polsce oraz samym propagowaniu tej idei, zarówno wśród samorządów, jak i przedsiębiorców i użytkowników prywatnych. Również młodzież szkolna zapraszana jest do udziału w przedsięwzięciach popularyzatorskich, związanych z ochroną środowiska, jak rowerowy rajd „Jedź po zdrowie z Humanitas”. W wymienione działania wpisuje się także coroczne sprzątanie świata, w którym uczestniczą pracownicy administracyjni, naukowi, a także same Władze WSH. Nie inaczej było w tym roku.