Aktualności

Festiwal Nauki finałem Akademii Kreatywności

16/05/2017

Festiwal Nauki, realizowany w ramach projektu "Sosnowiecka Akademia Kreatywności" odbędzie się 6 czerwca w auli Wyższej Szkoły Humanitas. Udział w projekcie, w którym bierze udział 11 szkół z terenu Sosnowca, ma na celu podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych, poprawienie efektywności programów edukacyjnych, jakości nauczania w szkołach oraz kompetencji kluczowych uczniów.

 

Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz w zajęciach rozwijających dodatkowe zainteresowania.

 

W ramach Akademii Eksperymentu uczestnicy będą mogli szczegółowo naświetlić wybrane przez siebie zagadnienia, sformułować sedno problemu, określić cel działań, hipotezy robocze i technikę planu pracy.

 

Uczniowie pod kontrolą nauczyciela przeprowadzą doświadczenia, pomiary, obserwacje, zapiszą i zarejestrują ich przebieg, a finalnie dokonają samodzielnej oceny efektów ich eksperymentu.

 

Zadania będą rozwiązywane przez Zespół Doświadczalny, składający sie z 5-8 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjum, będących uczestnikami Akademii Eksperymentu.

 

Wyniki prac zespołów zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Nauki w dowolnie wybranej formie: np. prezentacja, film, makieta.

 

W czasie trwania Festiwalu spośród uczniów podzielonych na dwie kategorie wiekowe – gimnazjum i szkoła podstawowa - wybrany zostanie najlepszy projekt. Członkowie zwycięskich zespołów otrzymają drobne upominki.

 

W projekcie uczestniczy 11 szkół z Sosnowca, dotychczas przekazany został do szkół sprzęt (komputery oraz tablice interaktywne) o łącznej wartości 154 894,50 złotych.

 

Wydarzenia podsumowujące działalność w ramach projektu odbędą się także 10 czerwca w Orzeszu i 12 czerwca w Krzyżanowicach.

 

SOSNOWIECKA AKADEMIA KREATYWNOŚCI - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020.