Aktualności

O wyzwaniach muzealnictwa podczas konferencji

17/05/2017

W dniu 15 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana ,,Muzea – teoria i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie” zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz z Działem Promocji WSH, Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Górnośląski.

 

Władze Uczelni oraz przybyłych gości przywitali Organizatorzy konferencji. Jej uroczystego otwarcia dokonał Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. WSH, dr hab. Michał Kaczmarczyk - podkreślając ważność i aktualność tematyki konferencji. Następnie słowo wstępne wygłosił prof. WSH, dr hab. Dariusz Rozmus, który po przywitaniu gości i przedstawieniu porządku obrad konferencji, omówił jej zakres tematyczny.

 

Część merytoryczna konferencji rozpoczęła się od wygłoszenia referatów wprowadzających, które przedstawili: prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler, prof. UWr, dr hab. Maciej Trzciński, prof. WSH, dr hab. Dariusz Rozmus, dr Alicja Jagielska- Burduk, (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),dr Wojciech Szafrański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dalsza część konferencji została podzielona na trzy, równolegle prowadzone panele, podczas których referaty wygłosiło łącznie 23 Prelegentów. Konferencję zakończyło podsumowanie dokonane przez moderatorów oraz dyskusja wszystkich jej Uczestników.