Aktualności

Warsztaty prowadzone przez Rektora WSH

02/06/2017

W dniu 29 maja 2017 roku JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. Michał Kaczmarczyk poprowadził warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i dyrekcji  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach. Zajęcia poświęcone były budowaniu wizerunku szkół i placówek oświatowych.

 

Szkolenie dla rady pedagogicznej i dyrekcji  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach odbyły się w ramach cyklu spotkań edukacyjnych organizowanych przez Sieć Współpracy Edukacyjnej, którą powołała Wyższa Szkoła Humanitas. Rektor WSH, prof. Michał Kaczmarczyk omówił w trakcie szkolenia zagadnienia z obszaru public relations placówek oświatowych. Warsztaty koncentrowały się m.in. na problematyce strategii marketingowej szkół, instrumentów media relations oraz zasad określania celów promocji szkół w środowisku lokalnym.  

 

Kolejne szkolenie z public relations placówek oświatowych, prowadzone przez Rektora WSH odbyły się 1 czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie.