Aktualności

Kierunek Psychologia w czeskim Vsetinie

07/08/2017

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca br. Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku psychologia w Wydziale Zamiejscowym we Vsetinie w Republice Czeskiej.

 

Wydział Zagraniczny we Vsetinie utworzony został w 2014 roku w ścisłej współpracy z niepubliczną placówką edukacyjną Szkoła Średnia Kostka (Střední Škola Kostka), działającą na terenie miasta i powiatu Vsetin od 1991 roku. Nowoczesny Wydział posiadający bogate zaplecze dydaktyczne zlokalizowany jest w samym centrum miasta, stolicy powiatu Vesetin.

 

Psychologia to kolejny, po „pedagogice” oraz „dziennikarstwie i komunikacji społecznej” kierunek studiów prowadzony na czeskim Wydziale Uczelni na poziomie studiów I stopnia.