Aktualności

Humanitas patronem oddziału artystyczno-medialnego w IX LO

31/08/2017

Nowa oferta edukacyjna miasta Sosnowiec, praktyczny wymiar kształcenia oraz współpraca szkół średnich z uczelniami były tematem Konferencji Prasowej, która odbyła się w czwartek, 31 sierpnia br. w IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu. Podczas wydarzenia podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy nowo powstałym liceum i Wyższą Szkołą Humanitas. W ramach umowy Uczelnia obejmie patronatem merytorycznym oddział artystyczno-medialny z elementami edukacji teatralnej.

 

IX Liceum Ogólnokształcące od września br. funkcjonować będzie w budynku po likwidowanym Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu. Uczniowie uczęszczać będą do dwóch tematycznych oddziałów: biologiczno-matematycznego z geograficzno-językowym oraz artystyczno-medialnego z elementami edukacji teatralnej. 

 

- Mam nadzieję, że to początek nowego, dobrego liceum w naszym mieście. Liczymy, że szkoła swoją ciekawą ofertą przyciągnie młodzież m.in. z Zagórza i Niwki, która do tej pory często wybierała edukację w Dąbrowie Górniczej lub Katowicach – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent  Miasta Sosnowiec.

 

Dyrektorem szkoły została Ewelina Stasik, dotychczas nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu.

 

- IX Liceum Ogólnokształcące jest nową szkołą w sosnowieckiej ofercie edukacyjnej, jednakże powstałą na solidnych fundamentach. W budynku przy ulicy Kalagi 9a do tej pory funkcjonowało Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II a wcześniej Szkoła Podstawowa nr 2. Część nauczycieli Gimnazjum będzie nauczała w liceum to cenieni przez mieszkańców Zagórza specjaliści – zapewnia Ewelina Stasik.

 

Zajęcia w poszczególnych oddziałach odbywać się będą pod patronatem merytorycznym Wyższej Szkoły Humanitas oraz Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa w Sosnowcu. Ponadto, dyrekcja szkoły nawiązała współpracę z partnerami, którzy wzbogacą ofertę zajęć pozalekcyjnych oferowanych licealistom, m.in. Teatrem Zagłębia, Szpitalem Miejskim w Sosnowcu oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

 

- Mam nadzieję, że młodzi ludzie odnajdą w tej szkole to, czego szukają. Będą prowadzone zajęcia teatralne, z autoprezentacji, komunikacji, z zakresu psychologii, coachingu a nawet dietetyki – deklaruje Dyrektor.

 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu objęła patronatem merytorycznym Oddział Artystyczno-Medialny z elementami edukacji teatralnej. Podczas czwartkowego spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy instytucjami.

 

- Jestem zaszczycony, że mogę dzisiaj inaugurować nie tylko nowy etap w historii szkoły, ale także nowy etap w historii naszej uczelni. To pierwsza klasa akademicka pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas. Daję słowo, że współpraca pomiędzy instytucjami będzie miała taki wymiar, jaki mieć powinna: systemowy, strategiczny, cykliczny oraz przede wszystkim realny - zapewnia prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas.

 

W ramach patronatu uczniowie liceum będą uczestniczyć w wykładach akademickich, warsztatach tematycznych oraz wydarzeniach kulturalno-naukowych organizowanych przez uczelnię.

 

- Licealiści będą uczestniczyć w zajęciach „studium aktorsko-wokalnego”, które wkrótce zostanie otwarte na uczelni. Uczniowie wezmą udział w spotkaniach ze znanymi aktorami i dziennikarzami, a osoby osiągające najlepsze wyniki w nauce zostaną statystami w musicalu „Karol” współtworzonym przez Fundację „Humanitas” – wylicza Ewa Marek, Koordynator patronatu nad oddziałem artystyczno-medialnym z ramienia Wyższej Szkoły Humanitas.

 

W Konferencji Prasowej udział wzięli: Ewelina Stasik, Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec, Zbigniew Byszewski, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas oraz mgr Ewa Marek, Koordynator patronatu nad oddziałem artystyczno-medialnym z ramienia Wyższej Szkoły Humanitas.