Aktualności

Program WSH przeciw narkomanii

04/09/2017

Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała dofinansowanie na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Pomysłodawczyniami, twórczyniami i głównymi wykonawcami projektu pt. Ewaluacja programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna rekomendowanego w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego są dr Katarzyna Kocoń-Rychter z Instytutu Psychologii WSH oraz ekspertka w dziedzinie profilaktyki dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaangażowany w realizację projektu jest także mgr Piotr Pietrusza z Instytutu Psychologii oraz Członkowie Koła Naukowego Instytutu Psychologii WSH. Ponadto do członków Zespołu Badawczego należy ekspertka w dziedzinie profilaktyki dr Agnieszka Pisarska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Metoda Szkolnej Interwencji Profilaktycznej jest programem z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej. Jej celem jest zapobieganie problemom związanym z używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. Jest adresowana do młodzieży wszystkich poziomów szkół mających doświadczenie używania substancji psychoaktywnych. Osobami stosującymi tę metodę są nauczyciele i pedagodzy szkolni.

 

Celem niniejszego projektu jest ocena programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna z perspektywy instruktorów szkolących realizatorów, realizatorów czyli nauczycieli i pracowników szkół, a także uczniów i ich rodziców, wobec których metoda została zastosowana.