Aktualności

Nowe oddziały przedszkolne w gminie Orzesze

13/09/2017

„Nowe oddziały przedszkolne w gminie Orzesze” to projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w partnerstwie z gminą Orzesze, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca tego roku i już dziś można podziwiać rezultaty podjętych w nim działań.

 

Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 6 w Orzeszu cieszą się już dodatkowymi 50 miejscami przedszkolnymi. Dokonano adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji zajęć przedszkolnych, zakupiono sprzęt edukacyjny, meble i wszelkie wyposażenie stwarzające najlepsze warunki dla pobytu dzieci w placówce. Dzięki wydłużeniu o godzinę  czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach, rodzice mogą dziś lepiej godzić obowiązki rodzinne z  zawodowymi. Wprowadzane są dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne i stymulujące rozwój psychoruchowy wychowanków. Od października 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego będzie podnosiło kompetencje na studiach podyplomowych „Arteterapia” w Wyższej Szkole Humanitas.

 

Ze wsparcia projektu cieszyć się będzie prawie 200 dzieci!

 

 /k.k. 13.09.17/