Aktualności

ProGRAmowanie Rozwoju – więcej niż technologie

13/09/2017

19 października br. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu gościć będziemy specjalistów z zakresu edukacji programistycznej i medialnej, nowoczesnych metod edukacyjnych i organizacji środowiska informatycznego w szkołach. Konferencja „ProGRAmowanie Rozwoju – więcej niż technologie” będzie oficjalną inauguracją 7 projektów pn. „Eksperci Programowania…” realizowanych przez WSH w 7 podregionach obejmujących wsparciem w sumie ponad 11 600 uczniów i 820 nauczycieli z 195 szkół podstawowych rozlokowanych w 50 gminach województw śląskiego, małopolskiego i lubelskiego.

 

Konferencja „ProGRAmowanie Rozwoju- nie tylko technologie” porusza zagadnienia o dalekosiężnym znaczeniu edukacyjnym i wychowawczym. Nauka programowania staje się właśnie stałym elementem programu nauczania. Nierówności w dostępie do Internetu i nowych technologii w szkołach powodują, że wiele placówek oświatowych, zwłaszcza z małych ośrodków, nie jest wystarczająco przygotowana na wprowadzanie wysokiej jakości edukacji w tym zakresie.

 

Projekty „Eksperci Programowania…” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, mają na celu zwiększenie szans na satysfakcjonującą i skuteczną edukację, podniesienie kompetencji i wiedzy nauczycieli, niwelowanie ograniczeń technicznych i organizacyjnych szkół z województwa śląskiego, małopolskiego i lubelskiego. Konferencja jest okazją do ukazania dynamicznych zmian jakie zachodzą w systemie edukacji, innowacyjności i nowoczesności programu nauczania a także korzyści, jakie dla szkół, uczniów i nauczycieli przynoszą te zmiany.

 

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. o sposobach wykorzystywania robotów w edukacji, czym jest myślenie algorytmiczne i jak stymulować je u dzieci, jakie korzyści przynosi nauka myślenia komputacyjnego i jak ją wdrażać dzięki użyciu nowych technologii, czy czym jest Rozszerzona Rzeczywistość i w jaki sposób wykorzystywać ją w procesie kształcenia.

 

Przedsięwzięcie jest kierowane do dyrektorów szkół biorących udział w projekcie, a także do wszystkich  osób zainteresowanych tematyką rozwoju kompetencji cyfrowych i nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Więcej informacji na temat harmonogramu konferencji, prelegentów i sposobu zgłaszania w niej udziału znajdą Państwo tutaj.

 

 

 

Patronat honorowy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Cyfryzacji
Marszałek Województwa Małopolskiego Marszałek Województwa Lubelskiego
Prezydent Miasta Sosnowiec

 

 

 

 

 

Partnerzy:

 

 

Źródło zdjęcia: http://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/szkoła">Szkoła fotografie designed by Pressfoto - Freepik.com