Aktualności

Konferencja Naukowa Dialog w języku i literaturze

26/09/2017

Dialog, najważniejszy sposób interakcji międzyludzkiej, był tematem wiodącym II edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Dialog w języku i literaturze” organizowanej przez Instytut Filologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wydarzenie odbyło się w dniach 22-23 września br. w hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej.

 

- Jest mi bardzo miło, że mogę otwierać konferencję, nad którą Instytut Filologii pracował ponad rok. Cieszę się, że dzisiaj mamy finał tego wielkiego wyzwania, które podstawiło przed sobą i przed uczelnią kierownictwo Instytutu - mówił inaugurując wydarzenie dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, Rektor Uczelni i dodał - cieszy mnie bardzo, że Państwo podjęli tematykę dialogu, która jest wpisana w tradycję konferencji odbywających się w Wyższej Szkole Humanitas.

 

Tematy podejmowane przez prelegentów oscylowały wokół zagadnień związanych z językoznawstwem, socjolingwistyką, pragmatyką językową, psychologią, literaturą i kulturą. Celem Konferencji było także ukazanie potrzeby dialogu w klasie języka obcego i nawiązanie więzi dialogicznych pomiędzy nauczycielem i uczniem.

 

- Dzisiejsze sposoby komunikowania się są diametralnie różne od tych,  którymi posługiwało się pokolenie naszych rodziców, czy dziadków. Pokolenie tzw. "milenialsów" preferuje kontakt poprzez portale społecznościowe lub maile, zaś pokolenie z generacji tzw. „Baby boom" ceni spotkanie i kontakt osobisty. Bez względu jednak na formę tych interakcji, wszyscy komunikujemy się za pomocą dialogu, bo to przecież pierwotna forma kontaktu międzyludzkiego, wymiany myśli, przeżyć i uczuć. Czym jest więc nie tylko nasza, ale także jakakolwiek inna konferencja, jak nie dialogiem? – podkreślała dr Iwona Dronia, dyrektor Instytutu Filologii WSH, organizatorka wydarzenia.

 

Podczas Konferencji wykłady wygłosili światowej sławy eksperci oraz znawcy omawianego zagadnienia, m.in. prof. Larissa Aronin, reprezentująca Oranim Academic College of Education w Izraelu oraz Trinity College w Dulinie, prof. dr hab. Mirosław Pawlak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu oraz dr hab. Piotr Mamet, prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

- To już druga konferencja organizowana przez Instytut Filologii WSH poruszająca tą tematykę. Mam nadzieję, że ustanowi ona tradycję spotkań promujących kontakt akademicki pozwalający na przyjrzenie się pracy naszych kolegów z innych katedr, podejmujących tą samą tematykę – zapewniła organizatorka Konferencji.