Aktualności

Przedstawiciele WSH na XV Forum Kapitału i Finansów

10/10/2017

Ponad 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych spotkało się dniach 5-6 października br. na "XV Forum Kapitału i Finansów". Tegoroczne Forum już po raz trzeci odbyło się w w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Z ramienia Wyższej Szkoły Humanitas w wydarzeniu uczestniczyły dr Maria Zrałek, prof. WSH, dr Joanna Podgórska-Rykała oraz prof. dr hab. Jolanta Staszewska.

 

Tradycyjnie spotkanie łączące liderów samorządu i finansów stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. 

 

 

W programie Forum podczas 2 dni spotkań przewidziano 90 paneli i debat oraz 500 wystąpień podczas 15 równoległych konferencji tematycznych, między innymi jak: „Kongres Skarbników Polskich Samorządów”, „Zjazd Sekretarzy”, „Forum Przewodniczących Rad”, „Miasto Przyszłości”, „Majątek komunalny – finansowanie i zarządzanie”, „Samorządowe Forum Zdrowia”, „Reforma Oświaty a samorząd”, „Audyt wewnętrzny w JST”, „Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich”, „Jakość życia seniorów”, „Strategie zrównoważonej mobilności w miastach”, „Mieszkalnictwo i rewitalizacja”, „Kongres kierowników USC”, „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

 

 

Tradycyjnie, w tegorocznej edycji pośród moderatorów i panelistów debat nie zabrakło także pracowników naukowych i reprezentantów Władz Wyższej Szkoły Humanitas. Dziekan dr Maria Zrałek, prof. WSH poprowadziła panel pt. „Przestrzeń przyjazna seniorom. Nowe technologie w zakresie sprawowania opieki i wsparcia osób starszych (telemedycyna, teleopieka, zintegrowane systemy zarządzania dla gmin)”, Prodziekan dr Joanna Podgórska-Rykała moderowała dyskusje pt. „Wzrost znaczenia kompetencji miękkich i fachowej wiedzy w skutecznym wykonywaniu roli radnego“ oraz „Nowoczesne technologie w zarządzaniu współpracą lokalną: e-konsultacje, budżet obywatelski, wspólne kampanie społeczne i promocyjne”, a Dyrektor Instytutu Zarządzania prof. dr hab. Jolanta Staszewska uczestniczyła w dyskusji pt. „Szkolnictwo wyższe w Polsce – szanse, wyzwania i rozwój”.