Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego we Vsetinie

10/10/2017

Blisko 150 przyszłych studentów wraz z rodzinami, przedstawiciele władz Wyższej Szkoły Humanitas oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w Wydziale Zamiejscowym we Vsetinie. Wydarzenie odbyło się dnia 6 października br.

 

- To już czwarta inauguracja roku akademickiego w pierwszym zamiejscowym Wydziale Wyższej Szkoły Humanitas –  mówiła mgr Ewa Karus, prodziekan Wydziału – cieszymy się bardzo, że wydział rozwija się tak dynamicznie. W ciągu tych trzech lat uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, psychologia.

 

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił dr Mariusz Lekston, Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej WSH, który podkreślił znaczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy - niezmiernie ważne są również uniwersale wartości kultywowane w Wyższej Szkole Humanitas – mówił dr Mariusz Lekston.

 

Aktu immatrykulacji nowych studentów dokonał prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc, Dziekan Wydziału Zamiejscowego.

 

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni Goście wysłuchali występu artystycznego nauczyciela muzyki oraz uczennic Szkoły Średniej Kostka (Střední Škola Kostka) mgra Radomíra Pavlíčka – fortepian oraz Nikol Studeníková i Magdalena Martinková – śpiew.