Aktualności

Sukces Wydziału Administracji i Zarządzania WSH

20/10/2017

Z dumą informujemy, że Wydział Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu uzyskał kategorię B w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe.

 

W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

 

  • osiągnięcia naukowe i twórcze
  • potencjał naukowy
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

 

Ocena uzyskana w tegorocznym rankingu to ogromny sukces sosnowieckiej uczelni, potwierdzający jej przynależność do najlepszych ośrodków naukowych w Polsce. Informację o wynikach prac Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przekazał pracownikom naukowym i administracyjnym oraz zgromadzonym Gościom prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018.

 

- Wczoraj wieczorem Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ogłosił wyniki oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych - wynik oczekiwanej przez całe środowiska edukacyjne parametryzacji. Jej ocenie podlega zdecydowana większość jednostek naukowych z całej Polski, w tym także nasza uczelnia. Miło mi Państwa powiadomić, że Wydział Administracji i Zarządzania uzyskał wysoką kategorię B w ocenie parametrycznej i tym samym Wyższa Szkoła Humanitas znalazła się w wielkiej rodzinie jednostek organizacyjnych, takich jak choćby Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i wiele innych znakomitych jednostek akademickich – podkreślił Rektor WSH.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

/k.u. 20.10.17/