Aktualności

Komentarz dra Mariusza Lekstona dla portalu Onet.pl

19/10/2017

Dr Mariusz Lekston, Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu udzielił obszernego komentarza dla ogólnopolskiego portalu Onet.pl na temat Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii, która powstała 1 lipca br. Swoim zasięgiem metropolia objęła 41 największych miast Śląska i Zagłębia, w których mieszka ponad 2 miliony osób.

 

 

– Trzeba pochwalić ustawodawcę, że przewidział taki sposób finansowania. Dotychczasowe formy współdziałania między samorządami opierały i wciąż się opierają na własnych środkach. Natomiast metropolia ma być czymś, co będzie poza finansowaniem wewnętrznym, przede wszystkim korzystać będzie z finansowania z budżetu państwa – skomentował temat finansowania metropolii dr Mariusz Lekston.

 

Ekspert Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wyraził również obawę dotyczącą funkcjonowania nowopowstałego ośrodka w przyszłości.

 

– Podregiony wchodzące w skład metropolii mają swoją specyfikę i swoje oczekiwania. I tutaj może pojawić się problem zarządzania. Trzeba zrobić wszystko, aby metropolia już na starcie nie stała się "metropolią dwóch prędkości". Katowice i największe miasta będą korzystały na tym układzie najwięcej, bo będą miały większą siłę przebicie w stosunku do mniejszych, peryferyjnych gmin.  Boje się, że przeciąganie pieniędzy przez poszczególnych członków związku metropolitalnego może być dysfunkcjonalne w stosunku do tego, co jest założeniem ustawy. Chcę być optymistą, ale obawiam się, że wymiar finansowy może członków metropolii poróżnić – mówił w rozmowie z Onet.pl Prorektor WSH.

 

Cały artykuł pt. "Jedyna w Polsce metropolia raczkuje na Śląsku" znajduje się na stronie internetowej onet.pl.