Aktualności

Podsumowanie VI Konferencji z cyklu Dyrektor Liderem

10/11/2017

Ponad stu dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz naczelników wydziału oświaty z województw śląskiego i małopolskiego zgromadziło się w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na szóstej konferencji z cyklu „Dyrektor Liderem…”. Wydarzenie, które odbyło się dnia 9 listopada br. poświęcone było tematyce ochrony danych osobowych, wizerunku i własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przepisów, które nastąpią w maju 2018 r. Tradycyjnym punktem konferencji było przyjęcie nowych szkół partnerskich do Sieci Współpracy Edukacyjnej sosnowieckiej uczelni.

 

Spotkanie rozpoczął prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas, który podkreślił wagę poruszanego tematu oraz zaznaczył, że konferencje z cyklu „Dyrektor liderem…” idealnie wpisują się w misję uczelni.

 

- Ideą naszej uczelni jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o bardzo aplikacyjnym, użytecznym charakterze. Taki cel przyświeca nam podczas kształcenia studentów na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz na organizowanych przez nas konferencjach. Chcemy dzielić się z Państwem wiedzą oraz osiągnięciami nauki, które dają się w sposób praktyczny wykorzystać w Państwa działalności zawodowej. Rzeczywistość związana z ochroną danych osobowych, o której dzisiaj będzie mowa, zmienia się bardzo szybko i dynamicznie. Niedługo czeka nas kolejna zmiana w tym zakresie, w związku z tym cieszę się, że właśnie w takim momencie możemy się spotykać i jako jedni z pierwszych mówić o rozwiązaniach, które mogą być zaadoptowane w Państwa działalności menedżerskiej w szkołach i placówkach oświatowych – mówił Rektor Wyższej Szkoły Humanitas i życzył zgromadzonym, aby wnioski z przeprowadzonych obrad były równie praktyczne jak tytuły wystąpień, które znalazły się w programie konferencji.

 

Prelekcje wygłosili cenieni eksperci, praktycy oraz znawcy poruszanej tematyki.

 

Część wykładową rozpoczęła Joanna Krzykowska, audytor bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w organizacjach, która przybliżyła zgromadzonym najczęściej popełniane błędyw placówkach oświatowych związane z ochroną danych osobowych oraz zaprezentowała sposoby unikania pomyłek w aspekcie aktualnie obowiązującej ustawy.

 

Kolejne wystąpienie dotyczyło rewolucyjnych zmian regulujących kwestie ochrony danych osobowych oraz rozszerzających uprawnienia i obowiązki administratora danych osobowych (ADO), które zostaną wprowadzone w maju 2018 r. O tym jak przygotować się na funkcjonowanie w nowej rzeczywistości prawnej oraz na co zwrócić uwagę opowiedziała dr Dorota Fleszer, prawnik, specjalista w zakresie przetwarzania informacji w administracji publicznej, z-ca Dyrektora Instytutu Administracji i Prawa WSH.

 

Część plenarną zakończyło wystąpienie dra Tomasza Szewca, specjalisty z zakresu własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego oraz prawa samorządowego, który wygłosił wykład pt. „Własność intelektualna i prawo do wizerunku w funkcjonowania szkoły”.

 

Konferencja była okazją do przyjęcia nowych członków w poczet Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH – inicjatywy zrzeszającej blisko 60 szkół z terenu woj. śląskiego. Tym razem, do grona szkół partnerskich dołączyły 4 placówki:

 

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zendku
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
  • Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu.

 

Akty przyjęcia oficjalnie wręczyła Ewa Baran, Pełnomocnik Kanclerza WSH do współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

 

Na zakończenie wydarzenia odbył się konkurs wizytówkowy, w którym do wygrania były m.in. vouchery -50% na szkolenia organizowane w Wyższej Szkole Humanitas, bon edukacyjny o wartości 1200 zł na dowolne studia podyplomowe w WSH, książka „Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej” autorstwa dr Doroty Fleszer z autografem oraz vouchery i upominki przekazane przez partnerów uczelni.

 

Wysoki poziom merytoryczny organizowanej konferencji oraz waga poruszanego tematu została doceniona przez władze samorządowe, media oraz partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego uczeni. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.:

 

  • Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca
  • Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
  • Rafał Piech, Prezydent Siemianowic Śląskich
  • Łukasz Komoniewski, Prezydent Miasta Będzina
  • Damian Bartyla, Prezydent Miasta Bytomia
  • Zbigniew Szaleniec, Burmistrz Miasta Czeladź.

 

Wśród patronów medialnych znaleźli się: Telpol Info, Wiadomości Zagłębia, Kurier Miejski Sosnowiec, portaloświatowy.pl oraz e-pedagogika.pl.

 

Sponsorami wydarzenia byli Vectra S.A. i Aktin Sp. z o.o.