Aktualności

Rola dzielnicowego w policji – sympozjum naukowe w Humanitas

17/11/2017

Obraz pracy dzielnicowych, ich rola w rozwiązywaniu trudnych sytuacji kryzysowych, mediacyjnych i życiowych oraz wizerunek blisko tysiąca dzielnicowych ze Śląska, największego polskiego garnizonu, na tle pozostałych województw były głównymi tematami sympozjum naukowego pt. „Rola dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej” zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Podczas spotkania przedstawiono wyniki pierwszych ogólnopolskich badań dzielnicowych realizowanych przez Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Wydarzenie, w którym uczestniczyło blisko 250 funkcjonariuszy Policji odbyło się 17 listopada br. w murach sosnowieckiej uczelni.

 

Sympozjum oficjalnie rozpoczął prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas, który podkreślił, że poruszane zagadnienia są istotne zarówno dla funkcjonariuszy policji, jak i dla lokalnych społeczności.

 

- Dzisiejsze spotkanie dotyczy niezwykle ważnego i aktualnego tematu. Znajdujemy się w momencie, w którym jest projektowana istotna zmiana modelu funkcjonowania dzielnicowych w służbie policji. Model ten będzie wdrażany m.in. na podstawie wyników badań, które zrealizowane zostały pod kierunkiem mł. insp. dr Iwony Klonowskiej oraz prof. Jadwigi Stawnickiej. Bardzo się cieszę, że dzisiaj o tych wynikach badań będziemy mogli Państwu powiedzieć i zaprezentować ten autorski, niezwykle nowatorski projekt badawczy – mówił prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor uczelni i zaznaczył - Eksperci Wyższej Szkoły Humanitas od wielu lat zajmują się badaniami oraz diagnozowaniem potrzeb społecznych w Zagłębiu Dąbrowskim i na Śląsku. Dzięki temu wiemy, jak potrzebne jest stworzenie zupełnie nowego modelu służby dzielnicowych.

 

Tematyka poruszana podczas sympozjum oraz wysoki poziom merytoryczny wydarzenia zostały docenione przez autorytety służb mundurowych. Listy okolicznościowe przesłali nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji oraz insp. dr Marek Fałdowski, komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

- W działaniach policji przede wszystkim liczy się człowiek i bezpośredni kontakt z nim, dlatego też dzielnicowy w związku z charakterem swojej służby pełni istotną w tym zakresie rolę – jako policjant pierwszego kontaktu jest wizytówką policji i stanowi niezwykle ważne oraz istotne ogniwo służby prewencyjnej – podkreślił w liście nadinsp. Jarosław Szymczyk życząc uczestnikom owocnych obrad.

 

W imieniu nadinsp. mgr Krzysztofa Justyńskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach głos zabrał podinsp. Dawid Kaszuba, naczelnik Wydziału Prewencji.

 

Część plenarną sympozjum rozpoczęła mł. insp. dr Iwona Klonowska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, która przedstawiła wstępne wyniki ogólnopolskich badań dzielnicowych przeprowadzonych w styczniu br. Ankieta zawierająca 53 pytania została rozesłana do ponad 7 tys. dzielnicowych z całej Polski, wypełniło ją 5,4 tys. osób.

 

Następnie, policyjne działania profilaktyczne oraz rolę dzielnicowych w prowadzeniu tych działań przybliżyła zgromadzonym mł. insp. dr Marzena Kordaczuk-Wąs, radca w Wydziale Prewencji Biura Prewencji KGP.

 

Po przerwie wykład wygłosiła  prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas, współautorka ogólnopolskich badań dzielnicowych, inicjatorka sympozjum, która wyjaśniła motywy organizacji wydarzenia oraz na podstawie wyników przeprowadzonych badań podjęła próbę przedstawienia sylwetki śląskiego dzielnicowego w porównaniu z dzielnicowymi pozostałych garnizonów.

 

- Sympozjum naukowe dotyczące roli dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej to wyjątkowe wydarzenie, gdyż jest poświęcone policjantom pierwszego kontaktu, a społeczeństwo oczekuje kontaktu z dzielnicowymi oraz ich wsparcia w funkcjonowaniu społeczności lokalnych. W przeprowadzonych badaniach szczególną rolę zajmują śląscy dzielnicowi, ponieważ to właśnie w garnizonie śląskim od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca  2015 r. przeprowadzony był pilotażowy projekt dotyczący nowej koncepcji służby dzielnicowych – podkreśliła prof. Jadwiga Stawnicka.  

 

Rolę dzielnicowego w rozwiązywaniu trudnych sytuacji kryzysowych, mediacyjnych i życiowych przybliżył zgromadzonym dr Andrzej Bulzak, dyrektor Instytutu Psychologii WSH. Na zakończenie sympozjum głos ponownie zabrała prof. Jadwiga Stawnicka, która wygłosiła wystąpienie na temat „Dzielnicowy kreatorem dialogu ze społecznością lokalną”.

 

/k.u. 17.11.17/