Aktualności

Obóz studentów Bezpieczeństwa Narodowego

20/11/2017

W dniach 9-12 listopada 2017r.  studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Wyższej Szkoły Humanitas uczestniczyli w obozie szkoleniowym zorganizowanym w ramach praktyk studenckich. Tym razem miejscem szkolenia militarnego były obiekty  szkoleniowe Jednostki Wojskowej Komandosów oraz dukty leśne Nadleśnictwa Lubliniec i Koszęcin. Szkolenie przeprowadzili instruktorzy Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych Szturman, partnera WSH.

 

Na obozie obowiązywał dryl wojskowy oraz żołnierska dyscyplina, uczestnicy brali udział w zajęciach w umundurowaniu wojskowym polowym lub ćwiczebnym. Każdy dzień rozpoczynał się pobudką o godz. 06.00, a ćwiczenia trwały do późnych godzin wieczornych. Opiekunem  studentów z ramienia uczelni był mgr Wacław Kubies, kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych WSH.

 

W ramach kilkudniowego szkolenia studenci uczestniczyli w zajęciach dotyczących następujących zagadnień:

 

  • zajęcia strzeleckie  -  teoria strzału i podstawy szkolenia strzeleckiego,  zapoznanie z różnymi rodzajami broni
  • taktyka – pokonywanie terenu różnymi sposobami, podstawowe ugrupowania  w szyku pieszym, drużyna piechoty w obronie i w natarciu
  • terenoznawstwo – orientowanie się w terenie bez mapy i z mapą, podstawowe pojęcia, marsz według azymutu
  • szkolenie medyczne - pierwsza pomoc w nagłych przypadkach, samopomoc przy urazach na polu walki, pomoc koleżeńska, zasady zaopatrywania urazów i ran
  • zajęcia dywersyjne w terenie na obiekty o znaczeniu strategicznym - symulacje
  • odbijanie zakładników,  ochrona ważnych osób, opracowywanie planów ochrony.

 

Szkolenie zakończyło się pełnym sukcesem. Pomimo intensywnego programu i bogatej, rożnorodnej tematyki studenci  znakomicie poradzili sobie z wykonywanymi zadaniami.