Aktualności

Podziękowanie Rzecznika Praw Obywatelskich

22/11/2017

We wtorek 17 października br. w auli Wyższej Szkoły Humanitas odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące model wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania z udziałem dra Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. Inicjatorką spotkania była prof. WSH dr Maria Zrałek, współautorka publikacji „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji. Propozycja modelu”, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Administracji i Zarządzania WSH.

 

W wydarzeniu uczestniczyło blisko 100 osób zainteresowanych poruszaną tematyką, w tym przedstawiciele samorządów lokalnych z województwa śląskiego, pracownicy socjalni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad senioralnych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Tematyka poruszana podczas spotkania, wysoki poziom merytoryczny oraz zaangażowanie w organizację inicjatywy zostały docenione przez dra Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, który w liście skierowanym do Dziekan WSH podziękował za przygotowanie wydarzenia.

 

Obszerna relacja ze spotkania znajduje się na stronie RPO.

 

/k.u. 22.11.17/