Aktualności

Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji partnerem WSH

30/11/2017

Współpraca przy realizacji projektów naukowych i badawczych na rzecz środowiska akademickiego oraz społeczności lokalnej miast Zagłębia Dąbrowskiego jest kluczowym punktem porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas oraz Fundacją Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacyjnego. Dokument został podpisany w murach uczelni 30 listopada br. przez prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka, rektora uczelni oraz Mariusza Dyducha, prezesa zarządu fundacji.

 

Instytucje będą realizowały postanowienia porozumienia m.in. poprzez organizację przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz naukowych dedykowanych mieszkańcom Zagłębia Dąbrowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz seniorów.

 

Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji została ustanowiona 1 grudnia 2016 r. Nadrzędnym celem Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji jest realizowanie działań, zarówno na poziomie lokalnym, regionalny, ogólnopolskim jak i międzynarodowym, które przyczyniają się do zwiększenia poziomu aktywności obywatelskiej, promocji postaw prospołecznych oraz zaangażowania politycznego obywateli. Przedsięwzięcia podejmowane przez Instytut Rozwoju Społecznego i Obywatelskiego wspomagają rozwój społeczny, przede wszystkim poprzez:

 

  • działalność edukacyjną zmierzającą do pogłębienia wiedzy i umiejętności, zwłaszcza kompetencji miękkich obywateli;
  • wspieranie dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie i wdrażanie instrumentów polityki młodzieżowej oraz mobilności europejskiej;
  • edukację prawniczą dorosłych i młodzieży;
  • wspieranie współpracy międzynarodowej z instytucjami i podmiotami realizującymi analogiczne zadania;
  • promocję idei samorządności i partycypacji politycznej obywateli;
  • aktywność integracyjną i prospołeczną skutkującą zmniejszeniem zjawiska wykluczenia społecznego;
  • działalność proekologiczną;
  • popularyzowanie dziedzictwa narodowego w zakresie kultury i sztuki oraz historii regionu Zagłębia Dąbrowskiego;
  • edukację prozdrowotną;
  • promocję i realizację działań w zakresie wolontariatu.

 

/k.u. 30.11.17/