Aktualności

Studenci z zagranicy ukończyli praktyki zawodowe

26/02/2018

Każdego roku Wyższa Szkoła Humanitas oferuje płatne praktyki dla obcokrajowców w ramach programu International Training for Foreign Students. Odbywają się one m.in.  w firmach i kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach państwowych i międzynarodowych, firmach konsultingowych, organizacjach non-profit, szkołach, na uniwersytetach  oraz w działach prawnych firm i banków. Minimalny czas trwania praktyki wynosi tydzień.

 

 - Program ITFS przygotowany przez Biuro Współpracy z Zagranicą to międzynarodowy program profesjonalnych praktyk, który umożliwia młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej – opisuje inicjatywę mgr Maja Chyży-Dudek, Prodziekan ds. współpracy z zagranicą WS.

 

W tym roku w murach uczelni gościliśmy studentów z Uniwersytetu im. Alfreda Nobla z Dniepru na Ukrainie wraz z opiekunami dydaktycznymi  - dr Tetianą Chebykina, Zastępcą Dyrektora Katedry Prawa oraz mgr Iuliią Palieieva, starszym wykładowcą. Zaproszeni uczestniczyli w międzynarodowej praktyce z zakresu prawa w dniach od 19 do 23 lutego br.

 

Program merytoryczny praktyk obejmował m.in. wykłady specjalistyczne:

 

  • pt. „Władza sądownicza w RP” wygłoszony przez dra Macieja Borskiego, Prodziekana ds. studenckich Wydziału Administracji i Zarządzania,
  • pt. „Prawo pracy” wygłoszony przez dra Mariusza Lekstona, Prorektora ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej,
  • pt. „Konsumenci – to my wszyscy. Prawa konsumenta po nowelizacji” wygłoszony przez dr Annę Rogacką-Łukasik, Dyrektora Instytutu Administracji i Prawa WSH
  • pt. „Kryminalistyka” wygłoszony przez mgr Wacława Kubiesa, Kierownika CKSM
  • pt. „Materializacja znamion wybranych typów przestępstw” wygłoszony przez mgr Ewę Surowiak.

 

Uczestnicy praktyk wzięli również w wizytach studyjnych. Pierwsza z nich odbyła się w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, gdzie z  pracę oraz  strukturę organizacyjną placówki przedstawił SSR Piotr Głogowski z III Wydziału Karnego. Wizyta była doskonalą okazją do wymiany spostrzeżeń na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce i Ukrainie. Adepci prawa mieli także okazję poznać sztukę przygotowania przyszłych funkcjonariuszy policji. Wizytę w Szkole Policji w Katowicach poprowadził asp. Paweł Tobiczyk.

 

Informacje o regionie oraz województwie śląskim studenci uzyskali podczas wizyty w Muzeum Śląskim oraz wycieczki po Katowicach, przygotowanej przez biuro współpracy z zagranicą.

 

Na zakończenie wizyty uczestnicy otrzymali Certyfikaty ukończenia praktyki międzynarodowych w ramach programu ITFS uroczyście wręczone przez mgr Maję Chyży-Dudek, Prodziekana ds. Współpracy z Zagranicą WSH.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z relacją praktyk zamieszczoną na stronie internetowej Uniwersytetu im. Alfreda Nobla z Dniepru na Ukrainie.

 

/a.k. 26.02.2018/