Aktualności

Seminarium Stowarzyszenia Fontes o/Sosnowiec

01/03/2018

W dniu 13 stycznia 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się  seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Z uwagi na to, iż było to pierwsze inauguracyjne seminarium, przed jego merytoryczną częścią, Prezes Oddziału dr Magdalena Gurdek (pracownik Instytutu Administracji i Prawa WSH) przedstawiła skład personalny Zarządu Oddziału, a następnie wręczyła wszystkim członkom dyplomy członkowskie.

 

 

Następnie głos zabrał prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki założyciel i pomysłodawca Stowarzyszenia, dziękując Pracownikom Instytutu Administracji i Prawa za zaangażowanie w tworzenie Oddziału i propagowanie idei Stowarzyszenia „Fontes” nie tylko w środowisku naukowym, ale przede wszystkim studenckim.

 

Następnie wyśmienity referat wprowadzający do dyskusji, na temat "Program Rodzina 500+ – analiza instytucjonalna ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci” wygłosiły studentki WSH (kierunek: Prawo): Agnieszka Kaczmarek i Wioletta Kudela, co stanowiło namacalny dowód aktywnej działalności Oddziału w środowisku akademickim. Referat ten wywołał burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.

 

/dr Magdalena Gurdek, 26.01.2018/