Aktualności

Zmarł prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski

16/03/2018

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. zw. dra hab. Eugeniusza Zwierzchowskiego

 

Wieloletniego pracownika Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, byłego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz Prorektora Uniwersytetu Śląskiego, kierownika katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

 

Odszedł od nas jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie prawa konstytucyjnego. 

 

Żegnamy człowieka wielkiej mądrości i życzliwości, wybitnego myśliciela i znawcę problematyki prawno-konstytucyjnej.

 

W imieniu całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas Rodzinie i Bliskim Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Senat, Rektor - prof. WSH, dr hab. Michał Kaczmarczyk, Kanclerz - Aleksander Dudek