Aktualności

Spotkanie Koła Naukowego Prawo w Praktyce

21/03/2018

W niedzielę 18 marca br. z okazji przypadającego kilka dni wcześniej „Światowego Dnia Konsumenta” odbyło się kolejne zebranie Koła Naukowego Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”. Marcowe spotkanie poświęcone było tematyce konsumentów w wirtualnym świecie. Studenci zaprezentowali wybrane aspekty ww. tematu w ramach wykładów z zakresu prawa handlowego prowadzonych przez prof. dr hab. Annę Mokrysz-Olszyńską.

 

 

Podczas spotkania referaty wprowadzające do dyskusji zaprezentowali:

  1. Artur Wojciechowski pt. "Umowy zawierane z konsumentem na odległość - zasady i tryb zawierania"
  2. Przemysław Przybyła pt. "Umowy zawierane z konsumentem na odległość dotyczące usług finansowych - zasady i tryb zawierania"
  3. Justyna Miszczyk pt. "Obowiązki (informacyjne) przedsiębiorcy zawierającego z konsumentem umowy na odległość"
  4. Krzysztof Sołtysik pt. "Odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

 

Prelegenci podkreślili, iż intensywny rozwój ochrony konsumenta w UE ma bezpośrednie przełożenie na ochronę konsumenta w Polsce, która wypełnia znaczną część współczesnego ustawodawstwa. Od 25 grudnia 2014r. w polskim porządku prawnym obowiązuje Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta /Dz.U. 2014r., poz. 827/. Dążeniem polskiego ustawodawcy w zakresie ustawy o prawach konsumenta była transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie praw konsumentów. Regulacja Ustawy o prawach konsumenta dotyczy zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem: umów typowych, czyli zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa, jak również  umów zawieranych w nietypowych okolicznościach, do których zalicza się umowy zawierane na odległość i umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa. Umowy wymienione jako drugie- zawierane w nietypowych okolicznościach- stanowiły przedmiot wnikliwej analizy prelegentów, która stanowiła obraz gruntownej wiedzy merytorycznej połączonej z doskonałym zorientowaniem praktycznym.

 

 

/dr Justyna Miszczyk
Prezes Koła Naukowego „Prawo w praktyce” WSH, Sosnowiec/