Aktualności

Konferencja Dyrektor Liderem – Edukacja Włączająca

27/03/2018

Jak sprostać wyzwaniu i włączyć w program swojej placówki Edukację Włączającą? Prawie stu dyrektorów szkół, placówek oświatowych, a także Naczelników Wydziałów Oświaty wzięło udział w spotkaniu podczas VII konferencji z cyklu „Dyrektor Liderem”, która odbyła się 27 marca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. 

 

Edukacja włączająca to jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa polskiego na rok 2017/2018. Jako jedna z form kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi umożliwia dzieciom i młodzieży zdobywanie wiedzy w szkołach i klasach ogólnodostępnych. 

 

O jej pozytywnych i negatywnych aspektach w odniesieniu do realiów współczesnej szkoły opowiadał Dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH, profilaktyk systemowy, terapeuta, trener, superwizor, pedagog specjalny i adiunkt akademicki dr Aleksander Mańka. Jak powiedział: „W Polsce nadal pokutuje myślenie, że szkoła specjalna to stygmatyzacja”.

 

Jak organizować i finansować nową pomoc psychologiczno-pedagogiczną w postaci edukacji włączającej? Na to pytanie odpowiedziała Maria Utracka – edukator, ekspert i trener w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Przedstawiła prawne aspekty organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskim systemie oświaty w świetle obowiązujących zmian prawnych i finansowych. Zaprezentowała też możliwości budowania tożsamości społecznej osób niepełnosprawnych z pozycji organu prowadzącego, dyrektora i nauczyciela, a także omówiła kadrowe aspekty zatrudniania pedagoga, psychologa, nauczycieli organizujących kształcenie specjalne i specjalistów, organizację ich pracy oraz finansowanie edukacji uczniów z niepełnosprawnością. Zaznaczyła, że „Edukację Włączającą należy zacząć od rodziców, bo to rodzice najlepiej orientują się, czy rozwój ich dziecka jest inny
od rówieśników”  

 

Temat deficytu w rozwoju ruchowym oraz jego wpływ na umiejętności szkolne i zachowanie uczniów przybliżyła Renata Ranocha - ekspert w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, w tym z zaburzeniami integracji sensorycznej, autyzmem; starszy asystent fizjoterapii na Oddziale Wczesnej Interwencji i Poradni Rehabilitacyjnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

 

Ekspert wydawnictwa Nowa Era, Katarzyna Sirak, przedstawiła możliwości połączenia tradycyjnych metod pracy z technologią na przykładzie produktów eduSensus

 

Uczestnicy spotkali się również z Katarzyną Kocoń – Rychter, doktorem nauk medycznych, psychologiem, psychoterapeutą, wykładowcą akademickim i adiunktem WSH. Pani doktor dokonała analizy potrzeb nauczyciela, całej klasy, a także ucznia o specjalnych wymaganiach edukacyjnych.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu Iwona Durek opierając się na praktyce i doświadczeniu przedstawiła metody pracy takie jak: arteterapia - ceramika, szkło, kreatywność; Oryginal Play; muzykoterapia, teatr, relaksacja; logopedia, biofeedback, Snoezelen, Montessori, samoobsługa, edukacja seksualna, terapie wspomagające z udziałem zwierząt; tężnia, grota , masaż, hydroterapia.

 

Pomiędzy wystąpieniami prelegentów zorganizowany został panel dyskusyjny, w którym udział wzięli Maria Utracka – edukator, ekspert i trener w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Aleksandra Antczak – Dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Gminie Michałowice, Grażyna Jurek – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Tychach, Katarzyna Sirak – Ekspert wydawnictwa Nowa Era. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania „Czy zmiana roli zawodowej nauczycieli jest koniecznością? Jakie trudności i jakie potrzeby wsparcia widzą dyrektorzy szkół ogólnodostępnych? Jaka jest rola i pomoc gminy – dobre praktyki”. Moderatorem dyskusji była Ewa Kraus – Prodziekan, Wydział Nauk Humanistycznych WSH.

 

Konferencja została zwieńczona trzema warsztatami:

 

  • „Trudny” uczeń – porażka czy sukces? Sposoby pracy z uczniami o różnych dysfunkcjach w klasie ogólnodostępnej”, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się jakie są przyczyny zachowania trudnego ucznia, a także wzięli udział w ćwiczeniach z pracy grupowej i indywidualnej.

 

  • „Arteterapia w świetle psychologii pozytywnej z wykorzystaniem sztuk wizualnych”, którego celem było wprowadzenie w psychologię pozytywną oraz zaprezentowanie ćwiczeń arteterapeutycznych.

 

  • „Specyfika i metody pracy z uczniem niedosłyszącym”, mający na celu zwrócenie uwagi Uczestników na typowe reakcje ucznia niezdiagnozowanego, wskazujące na problemy ze słuchem.

 

Mamy nadzieję, że VII konferencja z cyklu Dyrektor Liderem i jej poszczególne elementy staną się drogowskazami i inspiracją zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli do weryfikacji dotychczasowych i podjęcia nowych działań zmierzających do podniesienia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Sponsorami wydarzenia były firmy: Aktin, Nowa Era oraz Verbena

 

/m.s. 27.03.18/