Aktualności

Kolejne seminarium Stowarzyszenia Fontes

19/04/2018

W dniu 7 kwietnia 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się kolejne seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tradycyjnie przed przystąpieniem do merytorycznej części Pani Prezes dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie. Następnie rozpoczęła się zasadnicza część seminarium. Tym razem uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z obowiązkowymi szczepieniami.

 

Niezwykle interesujący referat wprowadzający do dyskusji, na temat „Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności – analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw" wygłosiła niedawna absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Prawo, Pani Karolina Radlak.

 

Referat ten został przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes”. Prelegentka doskonale poradziła sobie z opracowaniem tematyki tą metodą. Jej wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.