Aktualności

Zmarł prof. WSH dr hab. Stanisław Malarski

25/04/2018

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Prof. WSH dr hab. Stanisława Malarskiego

 

Jednego z najwybitniejszych polskich prawników, wieloletniego pracownika Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

 

Żegnamy człowieka wielkiej mądrości i życzliwości, wybitnego myśliciela i znawcę prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

 

 

W imieniu całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas Rodzinie i Bliskim Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Senat, Rektor - prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Prorektor – dr Mariusz Lekston, Kanclerz - Aleksander Dudek

 

 

Uroczystości pogrzebowe prof. WSH dr hab. Stanisława Malarskiego odbędą się dnia 27 kwietnia (piątek) o godz. 14.00 w Starej Kaplicy na cmentarzu komunalnym Opole-Półwieś.