Aktualności

II Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy

12/06/2018

W dniu 4 czerwca br. w auli Wyższej Szkoły Humanitas odbył się II Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy zorganizowany przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Humanitas i Oficynę Wydawniczą „Humanitas”. Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji był Good Books. Patronat honorowy nad Kongresem sprawowały Polska Izba Książki i Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, a patronat medialny Lustro Biblioteki, wirtualnywydawca.pl, EBIB – Elektroniczna Biblioteka, portal SBP.pl i Bibliotheca Nostra – Śląski Kwartalnik Naukowy.

 

Sponsorem wydarzenia był IBUK Libra.

 

W Kongresie wzięło udział ponad 80 uczestników z całej Polski, w tym m.in. z Katowic, Krakowa, Lublina, Warszawy i Łodzi. Kongres składał się z 11 prelekcji podzielonych na dwa panele. Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał dr Maciej Borski, prodziekan Wydziału Administracji i Zarządzania WSH.

 

Część merytoryczną Kongresu rozpoczęła prezentacja Małgorzaty Caban, dyrektor Biblioteki i Oficyny Wydawniczej "Humanitas", która zaprezentowała przekrój różnorodnych zadań realizowanych przez zespół Biblioteki WSH, a niekoniecznie związanych z profilem biblioteki akademickiej. Mowa była m.in. o zajęciach dla seniorów, spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, prelekcjach dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, czy też warsztatach organizowanych dla środowiska bibliotekarskiego. Prelegentka zaprezentowała również komiks o zespole biblioteki oraz film promocyjny, w którym zespół biblioteki wcielił się w role superbohaterów.

 

Drugie wystąpienie – Pauliny Choromańskiej  z Fundacji Nowoczesna Polska – dotyczyło serwisu WolneLektury.pl. Pokrótce zaprezentowana została historia serwisu, jego zalety i zasady wykorzystywania zasobów, które można na nim znaleźć.

 

Z kolei Joanna Ryplewicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Haneczka w Piekarach Śląskich opowiedziała uczestnikom Kongresu o europejskich wolontariuszach, którzy w ramach programu Erasmus+ pełnią wolontariat w piekarskiej książnicy. Wolontariusze uczą lokalną społeczność języków obcych i opowiadają o krajach, z których pochodzą, w tym przede wszystkich o ich kulturze, zwyczajach i tradycjach, a także dzielą się z mieszkańcami Piekar swoimi pasjami.

 

Łukasz Żywulski, instruktor w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich i specjalista do spraw graficznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, w swoim wystąpieniu przekonywał, że warto mieć w bibliotece grafika, który nie tylko projektuje plakaty i ulotki, ale również dba o  estetykę przestrzeni bibliotecznej.

 

Pierwszą część zakończyło wystąpienie Marcina Skrabki, twórcy i właściciela portali goodbooks.pl i mobilnegrymiejskie.pl. Prelegent ten zaprezentował, jak w prosty sposób na podstawie książki stworzyć ciekawą grę mobilną, która zachęci młodych ludzi do czytania i poszukiwania informacji.

 

Druga część Kongresu rozpoczęła się ponownym wystąpieniem Marcina Skrabki, który tym razem opowiadał o księgarniach przyszłości, czyli o tym jak taka księgarnia powinna wyglądać i jak funkcjonować, aby wyróżniać się na rynku i przynosić zyski.

 

Dominik Kowalski z Biblioteki – Fonoteki – Fototeki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przedstawił zagadnienia związane z wolnym dostępem na podstawie projektu „Chopin w otwartym dostępie”, realizowanego przez tę Instytucję.

 

Anna Radoszewska, reprezentująca sponsora Kongresu, opowiedziała o nowościach w systemie czytelni on-line IBUK Libra i o tym jak sprawnie korzystać z niego za pomocą urządzeń mobilnych.

 

Marcin Kapczyński reprezentujący Clarivate Analytics, podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą na temat bazy Web of Science i dodatkowych narzędzi, które ta baza oferuje. Wspomniał również o obowiązujących w niej zasadach i kryteriach indeksacji źródeł.

 

Aleksandra Burba i Jędrzej Maciejewski ze Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska przybliżyli zmiany, które czekają środowisko wydawnicze i organizacje zbiorowego zarządzania po wprowadzeniu do prawa polskiego europejskiej dyrektywy 2014/26/UE o zbiorowym zarządzaniu.

 

Ostatnią prelekcję wygłosił Piotr Skorus, dyrektor artystyczny i kreatywny agencji marketingowej GrupaTaka, który mówił o tym, jak ważna w branży wydawniczej jest komunikacja wizualna i jak ją odpowiednio wykreować.

 

Dzięki interesującej tematyce wystąpień, wygłoszonych przez specjalistów i fachowców w swoich dziedzinach, uczestnicy Kongresu mieli okazję zdobyć nową wiedzę i poznać nowe ciekawe rozwiązania, które wielu z nich na pewno wykorzysta w swojej codziennej pracy. Trzecia edycja Kongresu Biblioteczno-Wydawniczego już za rok.

 

/m.c. 12.06.18/