Aktualności

Festiwal Nauki w Krzyżanowicach

19/06/2018

W piątek 15 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach odbył się Festiwal Nauki, będący podsumowaniem dwuletniego projektu „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice”.

 

Celem projektu było podniesienie wyników z egzaminów wewnętrznych i poprawienie efektywności programów edukacyjnych oraz kluczowych kompetencji młodzieży. W projekcie wzięło udział prawie 400 uczniów i 12 nauczycieli reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazjalne z gminy Krzyżanowice.

 

Podczas finałowego spotkania uczniowie zaprezentowali efekty wykonanych przez siebie doświadczeń i pomiarów, nad którymi pracowali pod czujnym okiem nauczycieli.

 

Zwycięskie zespoły pracujące w ramach Akademii Kreatywności Projektowej (na scenariuszach webquest) to:

 

  • Szkoła Podstawowa w Chałupkach, grupa pracująca pod opieką Barbary Misiak
  • Gimnazjum w Bieńkowicach, grupa pracująca pod opieką Łukasza Zaborowskiego

 

Zwycięskie zespoły pracujące w ramach Akademii Eksperymentu (prowadzonej metodą eksperymentu problemowego) to:

 

  • Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach, grupa pracująca pod opieką Iloną Cieślik
  • Gimnazjum w Tworkowie, grupa pracująca pod opieką Justyny Wojdy i Jana Kalabińskiego

 

W ramach projektu wyremontowano i doposażono w pomoce dydaktyczne dwie międzyszkolne pracownie przedmiotowe – matematyczną w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie oraz pracownię przyrodniczą w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach za kwotę 174 tys. zł., zakupiono również sprzęt do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.