Aktualności

Konferencja Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja

18/06/2018

W dniu 11 czerwca br. w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja.”, trzecia już konferencja z cyklu „Ochrona dziedzictwa narodowego.” Organizatorami konferencji byli: Instytut Administracji i Prawa WSH, Dział Promocji WSH, Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”, Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Prezydent Sosnowca, Prezydent Dąbrowy- Górniczej, Prezydent Jaworzna. Z kolei patronat naukowy objęli: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, czasopismo naukowe Przegląd Prawa Publicznego, jak również Fundacja Humanitas.

 

Władze Uczelni oraz przybyłych gości przywitali Organizatorzy konferencji. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk - podkreślając ważność i aktualność tematyki konferencji. Następnie słowo wstępne wygłosił mgr Łukasz Konarzewski, Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 

Część merytoryczna konferencji rozpoczęła się od wygłoszenia referatów wprowadzających, które przedstawili:

 

  • w imieniu prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan- dr inż. Ireneusz Suliga
  • dr hab. prof. nadzw. WSIiZ Marian Liwo
  • dr inż. Radosławem Gonet
  • Prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki
  • dr hab. Leszek Hońdo
  • dr Paulina Gwoździewicz- Matan wraz dr Iwoną Gredką- Ligarską
  • dr Aleksandra Stopova- Kozioł oraz dr Żaneta Gwardzińska.

 

Dalsza część konferencji została podzielona na cztery, równolegle prowadzone panele, podczas których referaty wygłosiło łącznie 32 Prelegentów. Konferencję zakończyło podsumowanie dokonane przez moderatorów oraz dyskusja wszystkich jej Uczestników.

 

Zadanie Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja" było finansowane w ramach umowy 745/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.