Aktualności

Rektor na Gali „Uczelnia Liderów”

02/07/2018

28 czerwca 2018 roku JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, reprezentował naszą uczelnię podczas Gali Finałowej 8. Edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów - 2018”. Uroczystość miała miejsce w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

 

 

 

W trakcie Gali 28 czerwca br. rektorzy uczelni z całej Polski odebrali certyfikaty i statuetki przyznane w uznaniu wysokiej jakości kształcenia oraz prowadzenia studiów zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy. Dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH jest członkiem Kapituły Programu „Uczelnia Liderów” od pierwszej edycji Programu, tj. od 2011 roku. Podczas Gali Rektor zaprezentował krótkie wystąpienie na temat roli jakości kształcenia na polskich uczelniach w dobie niżu demograficznego.  

 

 

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, akredytowane są szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. Oceny uczelni w Programie dokonuje komisja ekspercka złożona z ekspertów zajmujących się naukowo i praktycznie m.in. problematyką jakości kształcenia. Jednym z ekspertów komisji jest dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas. Przewodniczącym jury Programu jest natomiast prof. Dariusz Rott, współpracownik naszej uczelni. 

 

 

/ag. 02.07.2018./