Aktualności

Konkurs „Wygraj Indeks” rozstrzygnięty!

03/07/2018

Spośród wielu kandydatów komisja pod przewodnictwem JM Rektora Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu dr hab. Michała Kaczmarczyka prof. WSH wybrała hasło „Jestem i działam”, którego autorką jest Wioletta Wojnarowska.

Jury doceniło krótką formę, która właściwie odzwierciedla ideę studiów wyższych. Hasło proste, lecz uniwersalne zdobyło największe uznanie, tym samym Pani Wioletta otrzyma Złoty Indeks - szansę bezpłatnych studiów na naszej uczelni na wybranym przez siebie kierunku.
Jednocześnie zachęcamy pozostałych uczestników konkursu do zapoznania się z ofertą naszej uczelni – cały czas twa rekrutacja, a osoby, które przedstawiły swoje hasła otrzymają rabat. Więcej informacji w naszym punkcie rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej w zakładce KANDYDAT.