Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

14/09/2018

 

 

 

Wyższa Szkoła Humanitas, ma przyjemność realizować bezpłatne szkolenia otwarte dla nauczycieli finansowane ze środków Śląskiego Kuratora Oświaty przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w roku 2018.

 

Szkolenia z poniższych trzech zakresów tematycznych, będą realizowane w okresie IX - XI 2018 r., dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach zlokalizowanych w pięciu obszarach terytorialnych.

 

  1. Awans zawodowy nauczycieli a efekty kształcenia w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły.
  2. Jak promować kształcenie zawodowe? Skuteczne techniki promocji szkół kształcących w zawodach.
  3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.

Szkolenia realizowane w Sosnowcu będą odbywały w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas, przy ul. Kilińskiego 43. Dokładna lokalizacja pozostałych szkoleń zostanie udostępniona na stronie w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego. Uczestnicy poszczególnych szkoleń/grup szkoleniowych otrzymają również szczegółowe informacje drogą mailową, najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

 

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniach muszą:

  1. zajmować stanowisko nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967).
  2. zapoznać się z treścią Regulaminu Rekrutacji na szkolenia dostępną TUTAJ,
  3. dokonać rejestracji elektronicznej za pomocą formularza online zgodnie z interesującą go tematyką szkolenia, obszarem terytorialnym, w którym zlokalizowana jest zatrudniająca go placówka oraz wybranym terminem szkolenia,
  4. dysponować aktualnym na dzień dokonania zgłoszenia online, podpisanym przez dyrektora placówki, zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Zgłoś się już dzisiaj - liczba miejsc ograniczona!
O przyjęciu na listę uczestników/listę rezerwową decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Więcej informacji:

http://www.humanitas.edu.pl/Kuratorium_Oswiaty_2018_-_doskonalenie_nauczycieli

http://www.humanitas.edu.pl/Szkolenia_Doskonalenie_nauczycieli

 

Dział Szkoleń WSH - Magdalena Sobas
tel.: 032 363 12 03 lub 660 719 093 (godz. 7.30 - 15.00)
e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl